Deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som skal markedsføre og løfte omdømmet til området, melder om noen aktive måneder på leiekontraktfronten.

Bryn Eiendom har signert seks nye leieavtaler og fem forlengelser for totalt 3.256 kvadratmeter i sine eiendommer på Bryn. Blant annet er Dolphin Interconnect Solutions og TRG-Elektro nye leietakere på henholdsvis 906 og 240 kvadratmeter i Nils Hansens vei 8. Der har også Paroc og Lindbak forlenget sine leieforhold. Arca forlenger leien av 686 kvadratmeter arealer for treningssenter, ballhall og spinningsal i Østensjøveien 32, mens Lic Scadenta og Axiell leier henholdsvis 394 kvadratmeter i Østensjøveien 34 og 263 kvadratmeter i Østensjøveien 36.

SAJA melder om 12 nye og reforhandlede leieavtaler på til sammen ca. 6.650 kvadratmeter kontor fordelt på ulike eiendommer selskapet forvalter på Bryn og Helsfyr, mens Ferd Eiendom har reforhandlet leieavtalen med Anticimex på 740 kvadratmeter kontor pluss lager i Brynsveien 14 for fem nye år. Maya Eiendom har fått Gress Gruppen, Ingeniør Larsson og Probus som nye leietakere for totalt 930 kvadratmeter i Brynsveien 18.