I våres solgte Oslo Pensjonsforsikring (OPF) logistikkeiendommen Dyrskueveien 13 til fondet Pareto Eiendomsfellesskap, som har OPF som sin største eier. En av begrunnelsene for salget var at OPF heller vil investere i logistikkfond enn å eie logistikk direkte selv. Eiendommen har et samlet areal på 14.614 kvadratmeter.

Nå har Pareto Eiendomsfellesskap allerede signert en lang leieavtale for eiendommen med Norsk Bibliotektransport AS (NBT). NBT forventes å flytte inn i lokalene i 2023 og skal flytte inn i 14.480 kvadratmeter fordelt på kontor- og lagerareal. 5.000 kvadratmeter blir nå utviklet som en utvidelse av det eksisterende bygget.

NBT flytter fra Fjellboveien 6 på Berger.