– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan vil Vestaksen Eiendom skille seg fra andre gårdeiere?

– Som leietaker hos Vestaksen Eiendom møter du en gårdeier som er til stede. Som både utvikler og gårdeier er vi til enhver tid nysgjerrige og ikke redde for å være innovative. Vi ønsker å tilby fullservice-konsept og inngår derfor avtaler med leverandører vi mener tilbyr det beste for våre kunder. Da organisasjonen vår er forholdsvis liten, er beslutningsveien kort.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Planlegg flyttingen i god tid. Start prosessen så tidlig som mulig. Ta tidlig stilling til faktisk behov, betalingsvillighet og ønsket beliggenhet. I dagens marked med leveranseutfordringer kan det være en fordel å bestille for eksempel kontormøbler og AV-utstyr så tidlig som mulig.

– Hvilke ambisjoner har Vestaksen Eiendom innenfor miljø?

– Vi i Vestaksen Eiendom har store miljøambisjoner. Derfor har vi bygget Nordens mest bærekraftige kontorbygg, SporX, i massivtre og med BREEAM Outstanding miljøprofil.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Mange leietakere tenker for mye på nåværende situasjon og behov, og ikke på fremtidig. Det er viktig med fleksibilitet i nye lokaler.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Det stilles stadig strengere krav til at bygget og kontorlokalene må matche profilen til leietaker. Vi opplever også at gode hoder har et bevist forhold til at selskapet de søker seg til har innbydende lokaler, godt inneklima og helst en tydelig miljøprofil. Derfor mener vi at kontorbygget er viktig i kampen om de dyktigste medarbeiderne.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi tror fremtidens kontor er hybridkontor. En fysisk sosial møteplass kombinert med mulighet for hjemmekontor/satelittkontor, er nøkkelen til trivsel på arbeidsplassen. Vi tror også på deling av fellestjenester i bygg. Sambruk gir bedre tilbud, økonomi og utnyttelse av arealer.

– Hvilket marked er mest vibrerende for tiden?

– Boligutleiemarkedet.

 

Av Dag-Jørgen Saltnes