Det er ikke mange år siden Drammen stasjon var preget av en gigantisk parkeringsplass som opptok verdifullt areal. I 2017 fikk imidlertid Bane NOR Eiendom gjennom en reguleringsplan som skulle gi et nytt stort kontorbygg og et nytt hotell på den sentrale tomten.

Tre år senere sto Drammen stasjon Business Center ferdig med 13.700 kvadratmeter fordelt på 10 etasjer. Bane NOR Eiendom hadde hanket inn leietakere som Statens vegvesen, Statsforvalteren i Oslo og Viken, KPMG og Evolve Business Space til det nye kontorbygget. Og noen måneder før, i november 2019, sto det nye hotellet Quality Hotel River Station ferdig med 247 rom, konferansefasiliteter, storsal med plass til 500 personer og restaurant og bar.

Får de beste leietakerne

Drammen stasjon Business Center har oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringen Very Good og er oppført etter passivhusstandard og har energiklasse A. Etasjestørrelsene på 1.200 kvadratmeter er på en størrelse som det ikke har vært mye av i Drammen for moderne og arealeffektive lokaler. Eiendommen var den første av flere nye bygg som nå utgjør CBD-segmentet i Drammen, med høye leiepriser og leietakere som vil bruke beliggenheten til å tiltrekke seg attraktive ansatte. Sommeren 2020 solgte Bane NOR Eiendom kontorbygget til et syndikat satt opp av DNB Markets, og halvannet år senere ble eiendommen

solgt videre til et Pangea Project Finance-syndikat.

– Drammen er en god beliggenhet og denne type eiendommer vil få de beste leietakerne, de høyeste leieprisene og de beste investorene. Leiemarkedet i Drammen har også utviklet seg positivt, uttalte Arnstein Rød, leder og partner i av Pangea Project Finance til Estate Nyheter.

I 2020 var leieinntektene fra bygget 35 millioner kroner, noe som gir en gjennomsnittlig leiepris på rett under 2.700 kroner per kvadratmeter.

Nybygg i tre

Rett ved siden av Drammen stasjon Business Center og Quality Hotel River Station har Vestaksen Eiendom reist nybygget SporX. SporX er et kontorbygg i massivtre beliggende rett ved Drammen stasjon. Bygget har et samlet utleiebart areal på 6.719 kvadratmeter fordelt på ti etasjer og sto ferdig i april i år. Blant de 11 leietakerne er EY, Statens vegvesen, Sopra Steria, Dark og Asplan Viak.

I SporX er etasjeflatene mindre enn i DBC, men bygget har de kvalitetene man forventer i det mest attraktive området for leietakerne.

Bare ett minutts gange fra Drammen stasjon, på Strømsø Torg, ligger Strømsø Torg 4. Bygget er blitt totalrehabilitert og er på drøye 8.000 kvadratmeter. Leietakere som WSP Norge, Brakar, Nordea Bank og Arkitektkontoret Nils Tveit har inntatt lokalene sammen med Drammen Street Food (se egen sak). Etasjeflatene er fra 685 til litt over 800 kvadratmeter og det er fortsatt ledig areal i bygget.

Nytt marked

Daglig leder og rådgiver Petter Warloff Berger i Malling & Co Drammen mener de nye CBD- byggene er viktige for Drammen.

– De områdene har skapt et nytt marked med moderne og tidsriktige lokaler. Tidligere var det ledige lokaler på Bragernes, så det var mange som trodde det ville bli krevende å fylle opp de nye CBD-byggene. Bane NORs Drammen stasjon Business Center ble fylt opp på ett år, og det samme har skjedd med SporX. Det utvikles og bygges også nye kontorlokaler tett på jernbanen, sier Warloff Berger.