Det nye bygget på 19.300 kvadratmeter vil stå ferdig mot slutten av 2023 og vil da huse både Scanfreight og 360 Logistics. Først meldte Fabritius at tredje parts lager-aktøren 360 Logistics skal leie 10.400 kvadratmeter i nybygget som skal bygges av A Bygg Entreprenør. Nå er det klart at Scanfreight tar de resterende 8.900 kvadratmeterene i nybygget.

Det 477 mål store tomteområdet skal gi inntil 190.000 kvadratmeter logistikkareal når området er ferdig utbygget.

Nybygget som nå skal settes opp har adressen Holtbråtveien 145 og eiendommen ligger som ett av seks hovedfelt i Oslo Logistikkpark Drøbak. Eiendommen ligger like ved nedkjøringen til Oslofjordtunellen og med kort avstand til E6.

– Dette er et nytt stort område, hvor vi har jobbet i mange år og investert store beløp for å kunne tilby et nytt stort Oslonært lagerområde. Det er da ekstra gøy å kunne signere det første bygget og komme i gang med bygging. Vi ser veldig frem til å fortsette det gode samarbeidet med både Scanfreight og 360 Logistics, sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

Scanfreight ble etablert i 2017, men har hatt en fin vekst og legger grunnlag for å fortsette denne utviklingen med signering av nye 9.000 kvm i Drøbak.

– Dette er et viktig steg i riktig retning for våre videre utvikling, hvor vi med dette nybygget får kapasitet for vekst og et effektivt bygg og moderne bygg for god håndtering av kundene våre. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Fabritius om utviklingen av et bygg som godt passer våre og våre kunders behov, og vi ser frem til å flytte inn mot slutten av 2023, sier daglig leder i Scanfreight, Bente Huse.