Eiendomsselskapet Linstow har satset hardt på helse i flere år. I 2011 kjøpte selskapet eiendommen Romerike Helsebygg og etter en stund bestemte de seg for at helse skulle bli et satsingsområde for selskapet.

I fjor inngikk Linstow et samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF for å utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Samtidig mottok selskapet 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for å forske på helsefremmende stedsutvikling. Prosjektperioden er på fire år og Linstow og SINTEF skal sammen utvikle helsefremmende løsninger som skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosesser.

Før jul i fjor ansatte Linstow også en egen prosjektutvikler med helsebakgrunn som skal jobbe i krysningen mellom helse og marked. Heidi Eidskrem skal blant annet jobbe med konsept- og forretningsutvikling. Hun vil også jobbe opp mot leietakerne for å skape verdier for sentrale aktører og samfunnet.

Samles i helsebygg

En av leietakerne som vil nyte godt av satsingen på helse, er NAV Lillestrøm. Etter sammenslåingen av nabokommunene Skedsmo, Sørum og Fet i 2020, skulle NAV-ansatte i de tre tidligere kommunene samles i ett bygg, og valget falt på Romerike Helsebygg i Dampsagsveien 2 i Lillestrøm for de ca. 250 ansatte. I tillegg til den sentrale plasseringen rett ved jernbanestasjonen og bussterminalen, kom NAV tett på helsetjenestene i bygget.

AKTIVITET: Det legges opp til aktivitet i NAVs lokaler i Romerike Helsebygg i Lillestrøm. Foto: Nyebilder

– Vi jobber med helsefremmende løsninger, så da var det også naturlig å ta dette videre inn i helsebygget i Lillestrøm. Dette var noe helt nytt og noe annet enn de kontorene vi vanligvis leverer, sier markedssjef Camilla E. Preus i Linstow.

De nye lokalene til NAV Lillestrøm er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Linstow, NAV Lillestrøm og arkitektene i Nordic – Office of Arcitecture. Målet var å legge til rette for en aktiv arbeidshverdag, en såkalt helsefremmende arbeidsplass,

Aktivitetsbasert

De nye kontorene til NAV Lillestrøm er designet med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. De ansatte har ikke faste plasser, men sitter i soner basert på behovet for samhandling eller ro. Det er sosiale soner, samarbeidssoner, normalsoner og stillesoner.

Alle fullergometriske arbeidsplasser ligger i åpent landskap, med nærhet til små fokusrom og multirom. Fokusrommene og uformelle møbelgrupper er plassert fritt i lokalene og deler opp de åpne landskapene.

Linstow og NAV har også hatt helsefremmende arbeidsplasser som et viktig premiss for utformingen av prosjektet. I lokalene er det blant annet bygget en egen klatrevegg for de ansatte, noen møterom er innredet som treningsrom, og de ansatte har tilgang til både tredemølle eller spinningsykkel i stedet for en ordinær kontorstol.

– Det har vært flott å jobbe med NAV. De har et sterkt engasjement i utformingen av sine nye lokaler, sier Marianne Lommerud, arkitekt og ansvarlig for prosjektet hos Nordic.

– Det har vært viktig å jobbe tett sammen med både Linstow og NAV for å møte behovene til alle parter, samtidig som vi ivaretar byggets kvaliteter på en god måte, fortsetter hun.

Trivsel

De nye lokalene til NAV Lillestrøm har et arbeidsplasskonsept som gir hver enkelt ansatt stor frihet til å finne sin foretrukne arbeidsform. NAV mener det er et godt grep for å skape trivsel blant de ansatte.

– De mange mulighetene for fysisk bevegelse i løpet av arbeidsdagen er et godt eksempel til etterfølgelse for arbeidslivet. Du kan trene når du vil på dagen og hvor lenge du vil. Det er ingen som står med stoppeklokke. Det er opp til deg. Du har ansvar for arbeidsoppgavene dine og løser de når, hvor og hvordan du selv synes er best, sier Berg-Hansen.

Han har lenge vært oppmerksom på sammenhengen mellom arbeid foran PC og fravær, og spør: – hvorfor ikke klare å nå målet med anbefalt 20-30 minutter med moderat bevegelse om dagen i løpet av arbeidsdagen? Han ser allerede at en slik arbeidsplass har en effekt på rekrutteringen. Det er veldig mange søkere og veldig mange som vil jobbe hos NAV Lillestrøm på grunn av tillitsbasert arbeid og det nye «freshe» helsefremmende kontoret.

FARGERIKE MØTEPLASSER: NAV Lillestrøms lokaler har en rekke møteplasser. Foto: Nyebilder

– Ansatte smiler hele tiden. Når vi spør forbipasserende om de trives på jobb får vi svar som: «Jeg elsker det. Det er så flott!» og «Det er litt for alle å velge i. Vi er heldige som jobber hos NAV Lillestrøm.»

Berg-Hansen selv er veldig fornøyd med resultatet og synes at NAV-Linstow-Nordicteamet har hatt et svært godt samarbeid gjennom hele prosessen.

– Det viktigste er å lage et kontorfellesskap som er mer enn bare et kontor. Det skal være noe for alle. Så hvis du velger å reise inn til jobb i stedet for å sitte hjemme er det fordi man vil komme hit. Det var målet, og jeg opplever at det er noe vi har oppnådd. Som arbeidsgiver skal vi legge til rette for at man skal ha det så bra som mulig, avslutter han.