En Yougov-undersøkelse utført på oppdrag fra oppbevaringsprodusenten Elfa viser at mange som har jobbet hjemmefra i 2021, kommer til å fortsette med det i 2022. Det vanligste blir et par dager i uken.

Nylig kom Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger om at arbeidsgiverne, så langt det er mulig, skal tilby de ansatte å jobbe hjemmefra. En undersøkelse som ble utført i forkant av dette, viser at folk uansett hadde tenkt å jobbe omtrent like mye hjemme i 2022 som i 2021.* 41 prosent jobbet hjemmefra i 2021, og i 2022 regner 34 prosent med å ha hjemmekontor. I storbyene er dette enda vanligere. Her har annenhver arbeidstaker (57 prosent) i noen grad jobbet hjemmefra. I Oslo gjelder dette for nesten to av fem (36 prosent).

– Pandemien er ikke over ennå, og bruken av hjemmekontor de siste par årene har forandret hvordan vi jobber hjemmefra. Dette gjenspeiles også i resultatene fra undersøkelsen vår. Det blir dermed viktigere enn noensinne å gjøre en gjennomgang av hjemmekontoret spesielt, men også av boligen generelt siden den har blitt selve navet for alt fra arbeid til sosialisering og rekreasjon, sier Elfas oppbevaringsekspert Hilde Børresen Istre.

Flere med fysiske plager

I året som har gått, har det vanligste vært å jobbe hjemmefra noen dager i uken (16 prosent). Tendensen ser ut til å bli den samme i 2022 (18 prosent). 6 prosent sier at de utelukkende kommer til å jobbe hjemmefra det neste året. Til sammenligning gjaldt dette 12 prosent i 2021.

Undersøkelsen viser videre at 1 av 4 nordmenn (27 prosent) i dag har en ergonomisk tilpasset arbeidsplass hjemme, men at det også er mange (40 prosent) som ikke har det. En del sitter for eksempel ved kjøkkenbordet, noe som er dobbelt så vanlig blant kvinner (17 prosent) som blant menn (8 prosent).

– Hjemmekontoret har kommet for å bli, det er helt tydelig. Men det krever oppbevaring og kontorplasser som kan fungere på lengre sikt. Det er det mange som ikke har i dag. Med de rette løsningene kan alle jobbe hjemmefra like enkelt som på kontoret, sier Børresen Istre.

Å finne en arbeidsstilling som er skånsom for kroppen, er ikke alltid så lett hjemme. Hele 29 prosent har fått fysiske plager av å jobbe hjemmefra under pandemien. Denne andelen er betydelig høyere i de yngre aldersgruppene, med over halvparten (55 prosent) av dem mellom 18 og 29 år, mens den tilsvarende andelen for aldersgruppen 50 til 59 år er 15 prosent. I tiden framover blir det derfor svært viktig å planlegge hjemmekontoret på en smart måte.

Tre konkrete tips til oppbevaringsløsninger på hjemmekontoret:

Et fleksibelt kontor bak skyvedører

Sett opp skyvedører og lag et lite rom i rommet. Da får du en avgrenset og lite plasskrevende kontorplass der du kan jobbe uforstyrret. Du kan dessuten skjule den ved å lukke skyvedørene når arbeidsdagen er over. Hvis rommet er lite, kan speildører skape et inntrykk av at rommet er større enn det faktisk er, og dessuten gi bedre lysforhold.

Utnytt høyden i boligen og tenk på dybden på hyllene

Sett opp hyllesystemer til oppbevaring av kontormateriell på veggene. Tenk på at det har lett for å bli mye rot og uutnyttet plass hvis hyllene er for dype. Sats i stedet på grunne hyller eller – aller helst – uttrekkbare kurver som kan plasseres tett. Du får plass til mer, og det blir lettere å holde orden.

Gjem ting bak en gardin eller et forheng

Med et forheng som dekker en hel vegg, får rommet en lunere stemning. Det gir dessuten lyddemping på hjemmekontoret. Grunne hyller og små kroker kan plasseres bak en dekorativ gardin, som effektivt skjuler kontorutstyr, bøker og dokumenter.

* Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. I perioden 8.–13. desember 2021 ble det gjennomført til sammen 1007 CAWI-intervjuer med personer over 18 år.