Adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius er en av eiendomsaktørene som nå har mulighet til å bygge store arealer, både på Gardermoen og ved Drøbak. Han har stor tro på Gardermoen etter at reguleringen kom på plass for en større utbygging..

– Interessen for å etablere seg i Oslo Logistikkpark Gardermoen har vært stor. Men det er først nå reguleringen er på plass. Vi har dialog med flere leietakere og håper det ikke går så lang tid før vi lander nye avtaler. Vi har en kjempestor tomt og kan bygge det kundene vil ha, sa Solheim nylig til Estate Nyheter i forbindelse med at Sport Holding signerte kontrakt for et kjempeanlegg på Gardermoen.

Toget går

I logistikkmarkedet er det en utfordring at det er mangel på store tomter i området fra Oslo og opp til Gardermoen. Det er noe Oslo Logistikkpark vil kunne utnytte med sin tomt på 1 million kvadratmeter og utbyggingspotensialet på 360.000 kvadratmeter.

– Leietakerne ser nå at det går et tog mellom Oslo og Gardermoen. Neste stopp etter Gardermoen blir enda lenger unna, sier Solheim.

Solheims uttalelser om at man må lenger unna for å kunne bygge ut nytt logistikkareal, ser man et eksempel på et kvarter unna Gardermoen. I Ormlia i Eidsvoll, ved Nebbenes-kroene, har Bulk Infrastructure utviklet et større lagerbygg for Tibnor. Selskapet har en tomt det kan bygges mer på, og ved siden av kjøpte nylig svenske Logistic Contractor en tomt på 266 mål av Mathiesen Eidsvoll Værk. Der kan det bygges flere store logistikkbygg.

900.000 kvadratmeter

På kort sikt er det ledigheten lav og det hevdes at det er små muligheter for å bygge nye store bygg i aksen fra Oslo og opp til Gardermoen. Næringsmegleren Malling opererer med de to begrepene «ledighet» og «tilbudssiden». Ledigheten er det som er eller blir ledig i løpet av de neste 12 månedene. Men tilbudssiden er det som er tilgjengelig og annonsert utover de 12 månedene. Malling-analytikerne har talt opp til sammen 360.000 kvadratmeter ledig logistikkareal på Østlandet. Tilbudssiden er på 900.000 kvadratmeter.

Ifølge Malling & Co er det fortsatt flat utvikling i leieprisene i de fleste logistikkhubene. «Vi har så langt verken sett press oppover eller nedover på leieprisene. Tilbudet er fortsatt rikelig og leieprisene fortsetter å være en faktor på kostnadene for bygging og finansieringsbetingelsene. Men presset på byggekostnader har drevet gulvet i leiepriser opp i flere områder», skriver Malling i sin seneste markedsrapport.

Malling anslår at leieprisen på såkalt prime logistikkareal holder seg stabilt på 1.250 kroner per kvadratmeter i året, mens nisjesegmentet med såkalt last mile logistikk i spesialkorridoren Alnabru/Groruddalen fortsetter å se press oppover på leieprisene. Malling mener dette er en funksjon av alternativ bruk for lokalene og ikke en funksjon av leieprisene i dedikerte logistikkclustre som Berger.