Entra har de siste årene satset stort på Tullin med flere nybygg, rehabiliteringsprosjekter og ikke minst ombruksprosjektet i Kristian Augusts gate 13. Høsten 2022 faller den foreløpig siste brikken på plass når St. Olavs plass 5, trekantbygget på Tullin, er ferdig rehabilitert. Det er hit Red Bull Norway flytter inn i juli 2023.
– Vi ser frem til å ønske Red Bull Norway hjertelig velkommen til Tullin og Entra. Red Bull er blant verdens sterkeste og mest innovative merkevarer, og at Red Bull flytter sitt norske kontor til St. Olavs plass 5 ser vi på som en bekreftelse på den positive forvandlingen som både eiendommen og Tullin-området er i ferd med å gjennomgå, sier Tore Bakken, direktør for marked og eiendomsutvikling i Entra.
Red Bull Norway skal leie 1.350 kvadratmeter med kontorlokaler over en periode på ti år. Andre bekreftede leietakere i bygget er blant annet WSP, Oslo Pensjonsforsikring, Geelmuyden Kiese og teknologimiljøet i Rebel.
Med ca. ett år igjen til åpning av St. Olavs plass 5 er utleiegraden på  98 prosent. Dette tilser at eiendommen i praksis nærmest er fullt utleid.
Ny renessanse
Tullin-området har de siste årene fått en ny renessanse med en god miks av spennende bedrifter som etablerer seg her sammen med et levende studentmiljø og et rikt utvalg av serveringstilbud.
– Etterspørselen etter kontorlokaler i dette området er svært god, og mange har fått opp øynene for den store forvandlingen som Tullin-området har gjennomgått. Kun minutter unna Stortinget og Nationaltheatret ligger denne sentrale delen av byen som verken er Grünerløkka eller Vika, men som henter det beste fra to verdener, sier Bakken.
St. Olavs plass 5
St. Olavs plass 5 er i ferd med å bli totalrehabilitert til en topp moderne kontoreiendom som samtidig ivaretar byggets arkitektoniske kvaliteter. Trekantbygget på Tullin er et ikonbygg, tegnet av den anerkjente arkitekten Erling Viksjø – en av de viktigste arkitektene innen norsk modernisme. Med rehabiliteringen av det tidligere kontorbygget for Oslo Helseråd er arven etter Viksjø ivaretatt og videreført med respekt, med god hjelp av MAD Arkitekter og interiørarkitektene i Krohnark.Eiendommens trekantform skal utnyttes for å gi best mulig interaksjon mellom mennesker i bygget. St. Olavs plass 5 åpnes opp innvendig for å fjerne barrierer og slippe til mer lys. Eiendommen vil miljøsertifiseres med BREEAM NOR.