NRK Rogaland, Mediafarm, Screen Story og Stavanger Aftenblad har stått i spissen for prosessen med å skape en medieby. Målet har vært å lage en smeltedigel for journalistikk, teknologi, ytringsfrihet og kompetanseheving. Mediebyen skal være et viktig sted for læring, et laboratorium for journalistikk, formidling og teknologi, men også bidra til vekst og lønnsomhet.

– Vi skal skape en levende møteplass som gjør at summen av det får til sammen, er større enn det vi kan skape på egen hånd. Mediebyen skal være stedet der debatter, arrangement og live-podkaster samler regionen, samtidig som de uformelle og tilfeldige møtene mellom mennesker oppstår, sier Mari-Marthe Aamold, daglig leder i Stavanger Aftenblad.

Målet er også å gjøre regionen til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Det skal bygges et oppfinnsomt og levende miljø for publikum, de berørte bransjene, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og det offentlige.

Skal bygge et konsept

Arbeidsgruppen for ny medieby går derfor nå inn i sluttforhandlinger med grupperingen som står bak utbyggingen av Nytorget i Stavanger. Dette er Hinna Park Eiendom og Stavanger Utvikling KF, som er kommunens eget eiendomsselskap.

– Vi ser fram til innspurten av forhandlingene, og forventer at eierne av tomten strekker seg langt for å gi et attraktivt tilbud ikke bare til oss, men også til andre som ønsker å bli en del av Mediebyen, sier Ragnar Christensen, distriktsredaktør i NRK Rogaland.

Dette skal bli et konsept som også vil trekke til seg flere leietakere innenfor medie- og teknologibransjen i regionen.

– For oss i Screen Story er det viktig å være en samfunnsaktør, at vi bidrar til debatten og å utvikle historiefortelling i en ny tid for mediene. Vi tror Mediebyen blir en flott arena for dette, sier Tommy Aase, administrerende direktør i Screen Story.

– Det er spennende å se for seg at Mediebyen kan trekke til seg nye og større medieprosjekter. Mediafarms bidrag blir å sørger for raskere og bedre kompetansebygging, gjennom motiverende og digitaliserte læringsprosesser, både regionalt og nasjonalt, sier Frode Søreide i Mediafarm.

Ønsker å skape et kluster

– Vi er veldig fornøyde, og det er svært gledelig at vi er den foretrukne partner for videre sluttforhandlinger med Mediebyen Stavanger, sier Kjetil Haver, salgs og markedssjef i Hinna Park.

– Vi har ambisjoner om å strekke oss langt for å gi et spennende, nytenkende og attraktivt tilbud til flere potensielle aktører som vil bli en del av Mediebyen Stavanger. Vi ønsker å skape et kluster for medie – og teknologibransjen i regionen.

Målet er ikke å reise et bygg, men bygge et konsept. Leietakerne i Mediebyen Stavanger vil underbygge og forsterke konseptet.

Er klar for å bygge fremtiden sammen

I samarbeid med Mediebyen Stavanger, vil utbygger legge opp til en dynamisk og strategisk prosess for å finne de riktige bedriftene som passer inn i byggets ledige lokaler.

– Vi er godt kjent med flere bedrifter i regionen, som har vist interesse for å være samlokalisert med de fire samarbeidspartnerne i Mediebyen Stavanger. Det er viktig for oss å sikre oss menneskene og virksomhetene som vil bidra til å løfte Mediebyen Stavanger inn i fremtiden. Via Entra, har vi som utbygger god erfaring fra tilsvarende konsept. Prosjekter som Mediacity Bergen og Rebel i Oslo er to veldig gode eksempler på det. Vi er rigget og klare for å bygge fremtiden sammen – på Nytorget i Stavanger.

Nybygget på cirka 10.000 kvadratmeter er under regulering. Om alt går etter planen står det ferdig i siste kvartal 2024. Bygget er planlagt med kafe, atrium, sosiale soner og samhandlingsplasser på bakkeplan, og kontorlokaler i de øvrige etasjene. Hele konseptet er å bygge kontorer som skal legge til rette for samhandling og levende møteplasser, både mellom bedriftene og besøkende.

Inngangsporten til øst

Haver tror at Mediebyen Stavanger vil bli selve inngangsporten til østre bydel. Den pulserende og urbane bydelen der blant annet kultur og kulinariske kvaliteter står i forsetet. På den andre siden ligger den sentrale bykjernen med sine butikker, spisesteder, kafeer og barer.

– Med det som grunnlag er det særdeles viktig at vi lykkes med et bygg som er mer enn bare for Mediebyen Stavanger, men for alle byens innbyggere.

Haver ser frem til prosessen videre, og har god tro på at de kommer i mål med de fire aktørene i løpet av de neste månedene.