I jakten på leietakerne har Hinna Park sammen med sine eiere, Camar og Entra, sett behovet for et nytt og annerledes klustermiljø. I samarbeid med Olavstoppen har de utviklet et konsept hvor målet er å skape en felles delingsplattform for leietakere hvor bedriftene kan få gode synergieffekter av å sitte i et kontorfellesskap.

– Vi ønsker å ta ett skritt videre og lage et mer innovativt og nytt kontormiljø i regionen med fokus på fornybar energi, og bygge videre på den kunnskapen som allerede sitter i Hinna Park i dag, sier Cecilie Desirèe Røsandhaug, markedsansvarlig i Hinna Park.

Etter tilbakemelding fra eksisterende leietakere og klustermiljøet i Stavanger, ønsker de å tilrettelegge for et kluster innenfor energi og teknologi og mener dette er midt i blinken for Stavanger regionen som en «Energihovedstad». Her vil de legge til rette for et mer fleksibelt miljø hvor mindre bedrifter har muligheten til å vokse, og hvor man skal ha det gøy på jobb og lære av hverandre.

– Vi ønsker at Energeeks skal være et alternativ til den tradisjonelle cowork-settingen, vi legger til rette for en hybrid plattform som skal dekke samarbeid og informasjonsdeling, men også være en arena for inspirerende arrangementer på dag og kveldstid, sier Røsandhaug.

Illustrasjon: Magudesign

En levende bydel

– Det spennende med Energeeks er at det er en arena for bedriftene å samles, knytte kontakter og å skape. Hos oss finner du gründere og bedrifter som vil bygge nettverk, jobbe og dele erfaringer i et miljø som er tilrettelagt for å forenkle arbeidsprosesser. Medlemmer har tilgang til fasiliteter som dekker kaffebar, lounge, en teknisk lab og et utvalg av kreative møterom både innen- og utendørs. Hinna Park danner rammen for en levende bydel rundt Energeeks.

Leietakerne i Energeeks vil kunne velge mellom hot desk, fast plass, coworking, dagspass og cellekontor løsning. Blant fasilitetene de kommer til å tilby leietakerne er møterom, scene, café, faglig påfyll, felles delingsarena, teknologi lab, lademuligheter, lager, bilpool, fasilitator, og et spennende utendørsområde hvor man for eksempel kan ta et uformelt møte over et friskt bad. Lokalene vil ha det Hinna Park selv beskriver som en mer «avslappet stil» for å gi mulighet for økt kreativitet. Klusteret er ment for både nye selskaper, godt etablerte selskaper, lokale selskaper og selskaper fra andre steder i landet og verden.

Illustrasjon: Magudesign

Økt verdiskaping

– Hva vil et slik kluster si for Stavanger-regionen? 

– Ulike klustere og klynger vil bidra med økt verdiskaping i regionen vår, ved å samle aktører innenfor gitte sektorer i konsentrerte geografiske områder. På overordnet nivå vil slike typer klustere føre til økt samhandling og raskere utvikling av muliggjørende teknologier, og bidra til at Stavanger-regionen framstår som en attraktiv region for flere mennesker, og at regionen blir en autoritet innenfor flere industrier – på samme måte som vi har vært innenfor olje & gass.

Spesifikt for Energeeks klusteret er målsetningen om at Stavanger kan bidra til å akselerere utviklingen innenfor fornybar energi sektoren, både for energiselskaper og leverandørbedrifter i denne bransjen. Energeeks har ambisjoner om å inkludere akademia inn i klusteret gjennom et samarbeid med Universitetet i Stavanger og innovasjonshuset Lyspæren.

– Den overordnede målsetningen er som tidligere nevnt å etablere Stavanger som en ledende region innenfor det grønne skiftet. En anerkjennelse er at å løse morgendagens utfordringer ikke løses av verken næringslivet, myndigheter eller akademia i isolasjon. Ved å inkludere flere aktører inn i Energeeks konseptet legger vi til rette for enklere samhandling og ser gode muligheter for positive synergieffekter som et resultat av dette, sier markedsansvarlig i Hinna Park.

Illustrasjon: Magudesign

Skal få bedrifter til å skinne

Energeeks skal åpne nye muligheter for at bedrifter med felles mål kan arbeide tettere sammen.

– Den absolutte fordelen ved å være en del av Energeeks er at bedriftene skal få hjelp til å skinne, samtidig som det legges til rette for kompetanseutvikling. Bedriftene skal få styrket sine strategiske målsetninger og samarbeid i tråd med trendene i næringslivet, fremhever Røsandhaug.

Energeeks klusteret er utviklet for å gi bedrifter et nettverk, kompetanse og verktøy tilknyttet forretningsutvikling.

– Vi tar inn akademiske partnere, bransje partnere som Olavstoppen og nøkkelpersoner for veiledning, nettverk, workshops og foredrag, sier Røsandhaug, og påpeker at den tydeligste fordelen er at Energeeks legger til rette for en plattform som oppfordrer bedriftene til målrettet samarbeid og læring.

– Vi har sterk tro på at deling av erfaring, praktisk veiledning og nettverksmøter gir et fokus som er viktig for å kontinuerlig bli bedre og tenke nytt. Energeeks skal gi bedriftene de riktige verktøyene for å overleve i et marked preget av tøff konkurranse, avslutter hun.

Energeeks er nå i prosjekteringsfasen hvor de har startet å utvikle tegninger med arkitekt, og prosjektet kan bli alt fra 600–1800 kvadratmeter i fase 1, men Hinna Park ser for seg at konseptet fort kan vokse og bli enda større og håper at klusteret kan bidra til flere arbeidsplasser i Stavanger.