Det nye Munch-museet rommer 1.158 malerier og rundt 21.000 arbeider på papir av Edvard Munch. Museets samling er en del av kunstnerens gave til Oslo kommune, og utgjør en stor del av livsverket hans. I samlingen finnes mange av Munchs hovedverk, som er en viktig del av verdens kunstarv. I tillegg til deler av Munchs testamentariske gave, huser museet også Stenersen-samlingen. Den består av Edvard Munchs verk samt andre norske kunstnere som er representative for den norske modernismen frem til midten av forrige århundre. Museet har også i sin besittelse originalmøbler, bøker og gjenstander fra Munchs hjem på Ekely i Oslo.

Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Målet har vært å skape et museum som skal være åpent, inviterende og inkluderende, og som skal oppleves tilgjengelig for alle. Museets hovedanliggende er å formidle Edvard Munch sin kunst, og i tillegg huse temporære utstillinger, samt bevaring, konservering og forskning.

Spiller på lag med bygget

– Interiørarkitekturen bygger videre på de arkitektoniske kvalitetene. All innredning er utformet som en del av identiteten til museet. De ulike elementene er nøye tilpasset hverandre for å gi bygningen et helhetlig preg gjennom bruk av rene, enkle former og et nøye utvalg av materialer, sier Linda Steen, daglig leder i Scenario Interiørarkitekter.

– De gjennomgående hovedmaterialene er lyst treverk og metall som kombineres på ulike måter. For å ivareta byggets åpenhet er det begrenset bruk av innredningselementer og møbler i publikumsarealene. Det har vært viktig at disse har nok karakter og størrelse til å kunne stå alene i de store rommene, fortsetter hun.

Scenario Interiørarkitekters oppdrag startet med forprosjekt i 2013. Oppgaven har inkludert å prosjektere planløsning, samt utstyr og innredning til museet. Spesialdesign og fast inventar er skreddersydd til husets behov.

– Planløsningene måtte sørge for god arbeidsflyt og logistikk da museet har mange nivåer av sikkerhet som skal ivaretas. Arbeidet har blant annet omfattet vestibyle, museumsbutikk, VIP-område i toppetasje, studiebibliotek, verksted og arbeidsplasser for henholdsvis malerikonservering, papirkonservering og fotoavdeling samt kunstmottak, administrasjonens arbeidsområder, lager for møbelsamling, tre-verksted, metall-verksted, personalinngang, studierom for litografier og personalekantine, sier Steen.

Utvalgte områder i museet der Scenario har vært involvert: 

Vestibyle 

Her møter publikum museets interiør for første gang. Dette er et område med mange funksjoner, som resepsjon, museumsbutikk og garderober.

– En grundig prosjektering er gjennomført for å komme frem til mest mulig hensiktsmessig plassering av funksjonene i forhold til hverandre. Det har dessuten vært viktig at løsningen oppleves logisk for publikum, både enkeltbesøkende til større grupper, å orientere seg og finne frem, forklarer hun.

Behovet for en fleksibel løsning for resepsjonen har resultert i tre mobile enheter som kan stå hver for seg eller settes sammen. Resepsjonsenhetene vil kunne flyttes rundt i vestibylen alt etter årstid og antall besøkende.

Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Museumsbutikken

Munch-museets butikk skal være attraktiv og godt synlig. Her har Scenario utviklet en serie oppbevaringsmoduler, i samarbeid med bruker, med fokus på fleksibilitet og variasjon. Modulene er laget for et stort utvalg varer som selges i butikken, og som har fungert som maler for funksjoner og dimensjoner. Butikken har en fast layout, men det er store muligheter for endring dersom det ønskes.

Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Biblioteket 

Museets forskningsbibliotek står til rådighet for personalet, eksterne forskere og andre spesielt interesserte. Samlingene består av litteratur og kataloger, klipparkiv og diverse utrykte kilder om Edvard Munch, samt oppslagsverk og kunsthistorisk litteratur av mer generell art. Her finnes også kunstnerens private boksamling.

Bibliotekets innredning er i sin helhet spesialdesignet av Scenario og laget av møbelsnekker.

– Hyllene strekker seg til langt opp på veggene, og på den måten er rommets store høyde utnyttet og understreket gjennom innredningen. De øverste hyllene, der arkivet er plassert, nås ved hjelp av en stige på hjul, også denne tegnet og laget spesielt for biblioteket. Ekelysamlingen er i et eget, klimatisert rom, og spesielle bøker har fått egne montere som også er tegnet av oss, fremhever Steen.

Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Kontorer og kantine for de ansatte 

Kontorarbeidsplassene er utformet effektivt rundt en midtre kjerne med støttefunksjoner.

– Kantinen har store vinduer vendt østover mot Ekebergåsen. Rommet skal brukes både til ulike måltider samt til møter og sammenkomster. Uttrykket i disse rommene er lyst og skandinavisk med mye lyst treverk og robuste materialer.

Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Entré for ansatte. Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Studierom 

Dette rommet brukes til å ta imot små grupper på opptil ti personer for å se original grafikk. Scenario har sammen med konservator for grafikk designet en spesialmonter som gjør det mulig å vise flere verk samtidig, der formatene på arbeidene er tatt hensyn til. Denne er helt sort og skaper et flott bakteppe for kunsten. Studierommet er utformet som en «smykkeboks» med eikefiner på vegger og i tak, og eikegulv.

Foto: Ole Walter Jacobsen og Gatis Rozenfelds

Konserveringsrom 

Konservatorene ved Munch-museet arbeider både preventivt og utøvende, med omfattende undersøkelser og dokumentasjon.

– Det er viktig med optimal utforming av arealene for å sikre enkel og sikker transport mellom disse rommene og andre områder.  I arbeidsarealet for papirkonservering har vi plassert alt teknisk utstyr i tett dialog med brukerne. Det er en egen sone for våte og for tørre arbeider.

– I malerikonserveringsarealet har vi også jobbet frem plassering av utstyr. I tillegg finnes et eget atelier med plass til mange arbeidsstasjoner og et spesialdesignet lab-kjøkken, fortsetter hun.

Møbellager 

Samlingen med Edvard Munchs møbler har et eget lager der hvert eneste møbel er målt opp og har fått fast plass i hyllen. Lagerhyllen er utformet slik at det ikke skal være mulig å plassere møbler på feil sted etter at de har vært utstilt og skal settes tilbake.