Sent på høsten hvert år blir husleien for det neste året justert utfra utviklingen i KPI siste 12 måneder (november til november). Mens fjorårets utvikling i inflasjonen var gunstig for leietakerne, med en KPI-justert husleievekst for 2021 på 0,7 prosent, kan leietakerne få en skikkelig smell når KPI-justeringen for neste år blir fastsatt.

Høye strømpriser vil trolig gi en KPI-vekst et godt stykke oppe på 3 tallet. Analysesjef Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital skriver i et markedsnotat at han forventer en leieprisøkning som følge av KPI-veksten på mellom 3,5 og 4 prosent til neste år.

Dobbel smell

For leietakerne gir de økte energiprisene en dobbel smell på kostnadssiden. Ikke bare bidrar de til at de direkte leiekostnadene går kraftig opp, men de vil også gi økte felleskostnader. Energi utgjør en stor andel av felleskostnadene. Ifølge Basalerapporten som kom i andre halvår 2020 viser nøkkeltallene for felleskostnader i 2019 at energi utgjorde i snitt 35 prosent av de totale felleskostnadene på 381 kroner per kvadratmeter (gjennomsnittstall fra porteføljen Newsec Basale brukte). Men 2019 var preget av lave energikostnader, så andelen vil trolig bli høyere i 2022.

For en leietaker som leier 1.000 kvadratmeter og med en husleie på 2.000 kroner per kvadratmeter, vil en KPI-justering på 3,7 prosent gi 74.000 kroner i økte leiekostnader i 2022. I tillegg slår økningen i energipriser inn på felleskostnadene.