– Vi ser at dagens ansatte, de som er i slutten av 20-årene, ikke slår seg til ro med det du skriver på en nettside. De vil se at du «walk the walk», forklarer Anders Coucheron, direktør for eiendomsutvikling i Hundholmen Byutvikling som står bak verdens nordligste BREEAM-NOR Excellent-bygg.

Da de prosjekterte kontorbygget Bodø Innovation Gate (BIG) henvendte de seg til aktører på leiemarkedet som de mente burde identifisere seg med miljø og bærekraft. Slik fikk de leietakere som var villige til å betale prisen som et moderne nybygg krever, og som identifiserer seg med verdiene i veggene, ifølge en pressemelding.

Stolthet hos arbeidsgiver og ansatte 

Coucheron forteller at de grønne veggene innvendig ble valgt på grunn av BREEAM-prosessen.

– Vi ser at det er et fantastisk hyggeelement i kantina og lobbyen. Samtidig er det et statement som sier litt om typen bygg det er – et moderne bygg, men også noe mer. Det skal bygge stolthet hos arbeidsgivere og ansatte, noe vi ser at det gjør. Det handler om det ytre miljøet, men like mye om det indre arbeidsmiljøet å leie seg inn i et BREEAM-sertifisert passivhus, påpeker sier Coucheron.

BIG siktet først mot sertifiseringsnivå Very Good, men da prosessen startet så utbyggerne at prosjektet hadde naturlige fordeler og hevet ambisjonsnivået til BREEAM-NOR Excellent.

Fleksibelt bygg for fleksibelt arbeidsliv 

Det 7.200 kvadratmeter store kontorbygget på seks etasjer pluss kjeller stod ferdig i juni 2020 og er tegnet av Nordic – Office of Architects. De 300 kontorplassene er allerede fullt utleid, men Coucheron forteller at leietakerne ville ha flere cellekontor enn de hadde regnet med.

– Det var nok den største overraskelsen, men vi ble berget av at vi hadde planlagt for et ekstremt fleksibelt bygg, sier han.

Fleksibilitet er del av 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Prinsippet om at «gode bygg og områder har lang levetid» innebærer å bygge med høy generalitet der bygget kan romme ulike funksjoner. Med høy fleksibilitet kan bygg endres uten store fysiske ombygginger, noe som vil redusere behovet for rivning og nybygg. Dette er bærekraftig både for økonomi og miljø, melder Grønn Byggallianse som har kåret BIG til Månedens prosjekt i september.

Coucheron peker på at arbeidslivet endrer seg stadig raskere med tanke på oppskalering, nedskalering og kortere kontrakter, noe man må ta høyde for når man leier ut næringseiendom.

Beliggenheten langs hovedfartsåren inn til Bodø sentrum sørger for at bygget er lett tilgjengelig med nærhet til tre av fire bussruter. Videre er det en kilometer til togstasjonen og enkel tilkomst med sykkel, noe som gjør at ansatte kan velge vekk bilen.

Like mye verdt

Utviklingsdirektøren er opptatt av bedrifter som profilerer seg på bærekraft også må levere på dette når man kommer ut til distriktskontorene sine.

– Det må ikke bli sånn at med en gang du kommer litt ut i distriktene så er det bare penger som gjelder. Om du er ansatt i Bodø eller Lillehammer, er du like mye verd som om du er ansatt i Oslo, understreker han.

For Hundholmen Byutvikling handler bærekraftsambisjonenene mye om sette seg på kartet ved å bevise at “lille Bodø” langt oppe i nord får det til.

– Vi har vært på studieturer i Europa og bruker å si at folk er folk. Du har de samme behovene i Berlin eller Amsterdam, som her. Hvorfor skal vi være små? Du er ikke større enn du gjør deg selv og vi skal levere på et internasjonalt nivå. Det handler om anseelse og stolthet, og at vi som byutviklere tar et bærekraftsansvar. Når vi bygger for 200 år så må vi faktisk bry oss. Derfor legger vi litt ekstra i arkitektur og bærekraft, understreker Coucheron.