Mange arbeidstakere er godt vant med hjemmekontorliv, og den fleksibiliteten som medfølger. Det er langt fra sikkert at alle ønsker å vende tilbake til kontor-arbeidslivet med det første. Samtidig er det i arbeidsgivers interesse at de ansatte møter opp på kontoret. Ikke bare bidrar dette til økt produktivitet, men det skaper også lagfølelse og gir merverdi til ansatte og bedriften. Mange ledere vil måtte spørre seg: Hva kan vi som arbeidsplass og jeg som leder gjøre for å få de ansatte til å vende tilbake til kontoret av eget ønske?

Selv om noen bedrifter har hjemmel for å få de ansatte på kontoret, kan en slik ovenfra og ned holdning skape et dårlig utgangspunkt for en kontorhverdag i fellesskap. Arbeidsgivers rolle blir derfor å legge til rette for at ansatte selv ønsker å dra tilbake på kontoret. Ettersom hjemmekontor har høy status hos mange, vil en slik tilrettelegging være noe omfattende for å bli vellykket.

Dette skal få de ansatte til å vende tilbake til kontoret

Technpolis Business Unit Director Oslo & Stockholm, Alf Astrup, er godt kjent med trendene på hva som gjør kontorer attraktive. Han har en rekke tips til hvordan bedrifter og ledere kan fasiliteter for at de ansatte vil tilbake til kontoret.

– Nøkkelen er å tilrettelegge for at kontoret igjen blir en faglig og sosial arena som arbeidstakerne oppsøker på egenhånd. Dette er en tilsynelatende vanskelig oppgave. Samtidig tror jeg at de fleste ansatte ønsker seg kontoret som base hvis rammene ligger til rette for det. Da blir det viktig med fleksible kontorløsninger, komfort og sosialt rammeverk, sier Astrup.

Hans første råd er å oppgradere kontorene til å være mer som hjemme – og mindre som et kontor (friske farger, planter, moderne møbler m.m.). Dette skaper et hyggelig fysisk arbeidsmiljø som de ansatte ser frem til å dra til.

Hyggelige sosiale arenaer

Astrups andre råd er å investere i sosiale arenaer på kontoret – ikke bare arrangementer. En viktig del av å være på kontoret er det sosiale og faglige utbytte arbeidstakere får av å møtes i forskjellige settinger. Utover klisjeen om kaffemaskinen finnes det mange hyggelige sosiale arenaer i form av alt fra spillrom til oppholdsrom for samtale og avkobling.

Videre trekker han frem at man bør sette av tid til mykt arbeid uten at det pålegger merarbeid på ansatte. I praksis betyr det at det er rom og aksept for at ansatte kan bruke deler av arbeidsdagen på å omgås sammen utover at det er i møter. Dette tilrettelegger for kompetanseoverføring mellom ansatte og er av stor verdi for bedrifter. Spesielt nyansatte nyter godt av naturlig læring fra mer erfarne kollegaer.

Vinn-vinn

Astrup mener også at å tilrettelegge for gode sosiale relasjoner ansatte imellom er et viktig grep som kan tas. Det er viktig å ha gode arealer for uformell kontakt der de ansatte kan senke skuldrene og snakke sammen.

Helt til sist trekker han frem å investere i gode kontormøbler og utstyr. Om kontormøblene er funksjonelle og komfortable er terskelen for å dra på kontoret enda lavere, og dette vil også redusere sykefraværet.

En fellesnevner for de fem tipsene er at de er vinn-vinn løsninger for arbeidsgivere og arbeidstakere. Et hyggelig, komfortabelt og sosialt arbeidsmiljø vil lokke ansatte på kontoret, samtidig som arbeidsgiver vil nyte godt av lagånd og fellesskap, lavere sykefravær og enklere logistikk.