– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Mikkelsen AS seg fra andre gårdeiere?   

– Vi er et lite familieselskap som er tett på alle prosessene! Vi har kontor i nærheten av kjerneområdet vårt og løser derfor små og store utfordringer raskt. Vi er også opptatt av å velge riktige virksomheter til våre eiendommer, og ser etter langsiktige leietakere. Dette gir både de og oss god forutsigbarhet og rom for gode løsninger hvis forutsetningene forandrer seg eller noe uforutsett rammer.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Lokasjon! Det er et godt utgangspunkt for logistikken til alle arbeidstakere. Og fleksibilitet! De siste to årene har vist oss mye om at arbeidssituasjonen kan forandre seg raskt.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Bærekraft og miljøbevissthet er viktig, og vi merker at det stadig er mer fokus fra leietakers side på spesielt energibesparelser. Vi jobber kontinuerlig og har fortsatt en vei å gå for å oppnå et felles utgangspunkt innen bærekraftig utvikling.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?  

– Det er viktig å sette seg inn i alle punkter i kontrakten for å unngå fremtidige problemer og utfordringer før man skriver under.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Kontorbygget er viktig og lokasjon som nevnt over med nærhet til knutepunkt! Færre og færre benytter seg av bil i hverdagen og har behov for smidig arbeidsvei. Mulighet for trening/aktivitet i sammenheng med arbeidsplassen, inspirerende og sosiale lokaler/uteplasser, samt tilgang til bra mat er også viktige faktorer.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi bruker gode arkitekter i alle våre utviklingsprosjekter og en felles forståelse av behovene nevnt over er viktig for oss for å ha et godt samarbeid. Som utleier må vi også være forberedt på at hverdagen kan endre seg fort, hvilket vi har lært gjennom pågående pandemi.

– Hvor i Drammen er markedet mest vibrerende for tiden?

– Helt klart Brakerøya! Det nye sykehuset og området rundt gjør at bykjernen strekker seg mot det som skal bli Fjordbyen og blir et bindeledd som skaper en ny spennende bydel med innovative løsninger og mange nye arbeidsplasser.