I Norden tilbringer vi i gjennomsnitt 90 prosent av tiden vår innendørs, og det er veldokumentert at inneklimaet påvirker både produktiviteten og helsen vår. I tillegg har luft, lys og akustikk i et lokale stor innflytelse på stress og trøtthet. Derfor har disse faktorene blitt inkludert i nye byggestandarder, som f.eks WELL, og blir i høyere grad inkludert i prosjekteringen av nybygg.

Alle tre faktorer kan krysses av med en hvit akustikkhimling til diffus ventilasjon, og er en løsning som i økende grad brukes mer i norske byggeprosjekter. Jonny Siig, Teknisk Sjef i Rockfon Norge, forteller at med diffus ventilasjon utnytter du fysikkens lover med varm og kald luft, som betyr at du presser kald luft gjennom akustikkhimlingen ved lavere innblåsingshastighet enn ved tradisjonell ventilasjon.

– Det skaper en jevnere luftstrømming uten trekk, samtidig som du forbedrer akustikken, sparer i bygningshøyde og du får en enda flottere estetisk himlingsløsning, fordi du sparer på innblåsingsarmaturer, sier han.

Gir bedre takhøyde og mer lysinnslipp

Lufthastigheten siver ned gjennom himlingen med lav hastighet, og derfor er det mulig å bruke den kalde luften utendørs uten forvarming, sammenlignet med tradisjonell ventilasjon. Løsningen er både energibesparende og miljøvennlig.

– En av fordelene ved å bruke diffus ventilasjon i nybygg er at den tar mindre plass i høyden, og derfor er det mulig å øke høyden i rommet. Det gjør også at man kan lage enda større vinduer, og få mer dagslys inn i rommet, sier Finn Jørgensen, arkitektkonsulent i Rockfon.

I tillegg er det heller ingen nedhengte kjølebafler eller synlige innblåsingsarmaturer, som gir en mer visuell løsning.

– Diffus ventilasjon forbedrer akustikken, fordi den absorberende flaten i himlingen ganske enkelt blir større, da man ikke har noen inaktive, akustiske områder med innblåsningsarmaturer. I tillegg har den ingen direkte støykilder i rommet som ved tradisjonell ventilasjon, avslutter Jørgensen.