Lettbutikk AS, som har spesialisert seg innen lagerdrift og kundeservice for nettbutikker, har inngått en avtale med lager – og logistikkselskapet Bulk Industrial Real Estate om å bygge nytt lager på 17.000 kvadratmeter i Bulk Park Enebakk, 20 minutter utenfor Oslo. Bygget skal etter planen stå ferdig i mai 2022.

– Vi er veldig glade for at Lettbutikk har valgt oss i Bulk. Lettbutikk har et tydelig søkelys på teknologi og bærekraft, to aspekter som er i tråd med vår egen ambisjon om å kunne tilby morgendagens logistikkanlegg til våre leietakere, sier Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate.

Det nye bygget skal utvikles i tråd med Bulk`s klare fokus på bærekraft. Den nyutviklede eiendommen vil bli BREEAM-NOR sertifisert og ha solceller på taket for å forsyne leietakere med egen grønn strøm.

Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate og styreleder i Lettbutikk, Tom Hauge.

 Skal nå 300 Millioner i omsetning i 2023

I dag disponerer Lettbutikk over 10.000 kvadratmeter lagerareal. Selskapet har i overkant av 30 ansatte og befinner seg på to lokasjoner, Årnes og Alnabru i Oslo.

– Det føles helt riktig for Lettbutikk å gå inn et nytt bærekraftig og topp moderne logistikkbygg for 3-PL og lastmile distribusjon, sier styreleder i Lettbutikk, Tom Hauge.

For Lettbutikk er den voldsomme økningen i handel over internett gode nyheter. Netthandelen fortsetter rekordveksten mot fjoråret og i februar i år lå netthandel cirka 80 prosent høyere enn samme måned i 2020, viser ferske tall fra NHO.

– Planen er å ekspandere internasjonalt. Lettbutikk omsatte 35 millioner i fjor og sikter mot 70 millioner i år. Neste år tror vi på 150 millioner og over 300 millioner i 2023, men vi skal investere for å håndtere en omsetning på en halv milliard, sier Hauge, og påpeker at med en slik vekst i e-handel er det enkelt å forstå at de må utvide  virksomheten.

– For å få logistikken til å fungere best mulig, trengte vi sentrale lokaler nær Oslo, samt at selve bygget innehar de tekniske løsninger som effektiviserer og optimaliserer alle prosesser, sier han, og avslutter: – Bulks moduler og design har truffet svært godt innenfor 3-PL markedet, og sammen har vi funnet løsninger som gir en høy utnyttelsesgrad av bygget noe som er svært viktig for oss. Nå er vi klare til å vokse videre, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bulk.

Varm velkomst fra Enebakk Kommune 

Ordfører i Enebakk Hans Kristian Solberg er glad for etableringen.

– Bulk er en stor og seriøs aktør som kan vise til lignende vellykkede etableringer blant annet i Vestby og på Langhus i Nordre Follo. Vi håper at Bulks inntreden i Enebakk vil få mange positive ringvirkninger, både i form av flere arbeidsplasser og økt interesse for Enebakk som bostedsområde, sier Solberg. Han tror at Bulks etablering  vil bidra til å styrke Enebakks posisjon og omdømme som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet, i tråd med deres visjon som «mulighetenes Enebakk».

ØNSKER VELKOMMEN: Ordfører i Enebakk Hans Kristian Solberg (f.v.), konserndirektør Nina Hage i Bulk, direktør for salg og drift Dag Klem i Bulk, utvalgsleder Marius Winger i hovedutvalg for Næring, Landbruk og Miljø i Enebakk kommune. Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune.

– Vi opplever en åpen og imøtekommende organisasjon som legger betydelig vekt på bærekraft i sin virksomhet. Det er i tråd med kommunens mål om å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling, og danner et godt grunnlag for samarbeidet, sier Solberg.