I hver utgave av magasinet NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Linda Andersen. Hun tar en bachelorgrad i strategisk innkjøpsledelse.

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor?

– En drømmearbeidsgiver for meg er en som har flat struktur, og bidrar på lik linje som resten av teamet. Samtidig som en leder bør utfordre teamet kontinuerlig for å skape rom for å vokse og utvikle seg – både som menneske og arbeidstaker.

Jeg er også veldig interessert i fashion, og har jobbet med det i 6 år. Jeg drømmer om å lage min egen kleskolleksjon. Med fokus på tidløse klassiske plagg av høy kvalitet. Enten som gründer eller i samarbeid med en kjent aktør.

Foto: Margrethe Myhrer

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen?

– Det jeg er opptatt av er å jobbe sammen med mennesker med god arbeidsmoral, og som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Når folk trives på jobben yter de gjerne mer, samtidig som det danner trygge rammer som kan bidra til større grad av innovasjon. Jeg tror også at man kan skape noe særegent med mennesker som har styrker på ulike områder.

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg?

– Personlig liker jeg å ha varierende arbeidsoppgaver fra dag til dag, dette er med på å skape spenning i arbeidsdagen og holder meg motivert. Forsking viser også at varierte arbeidsoppgaver på arbeidsplassen øker samarbeidsvilligheten.

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år?

– Eksakt hvordan arbeidslivet blir om 20 år er jeg usikker på, da vi ser hvor fort arbeidsmarkedet endrer seg i dag. Men noe som er helt sikkert er at det bli mer teknologisk og digitalisert, det vil nok være både positive og negative sider ved dette. Jeg antar at vi vil ha andre stillinger enn det som finnes i dag.