Bedriftseiere, ledere og toppledelse i et utall bedrifter har fått noe nytt å tenke på. Halvannet år med delvis nedstengning og hjemmekontorer har skapt nye måter å jobbe på.

– Mange av oss savner det sosiale på jobben. Samtidig har bedriftene sett at det går like fint om de ansatte jobber hjemme. Det kan åpne for nye kombinasjoner og nye løsninger, sier Kolbjørn Stuvebakken i Kontorhuset.

Sammen med Hakon Lærum driver de tre kontorhus og har nye under planlegging. De har satt sammen en huskeliste for bedrifter som vurderer å flytte:

Er lokalene bærekraftige?

Er din bedrift i et miljøsertifisert bygg? Om ikke, er tiden inne for å flytte. Det handler om hvor stort fotavtrykk dere setter på miljøet. Det handler om å ta fremtiden på alvor og om å tiltrekke seg medarbeidere som vil bidra til en bedre verden. Stikkordet er miljøsertifiserte bygg.

Er du rigget for vekst?

Kan du vokse i dagens lokaler, eller har du ledig plass for fremtidig vekst? Det er dyrt. Vi tenker alle trenger huseiere som kan gi deg mulighet for å vokse uten at du må betale for plassen før du faktisk trenger den. Det handler også om å kunne redusere plassen du trenger så sømløst som mulig og før lange husleiekontrakter utløper.

Må kontrakter være på fem eller ti år?

Endringstakten i samfunnet har aldri vært høyere. Vi tror ikke klokka skrus tilbake. Vi tror endringene fortsatt vil snurre raskt rundt. Da tror vi på korte leiekontrakter. Det gir økte muligheter til å snu seg raskt, også når du skal kjøpe opp eller slå deg sammen med andre. Da er det dumt om lange husleiekontrakter stopper smarte løsninger.

Er lokalene fleksible?

Korona-erfaringen vi alle har nå, har gjort oss alle mer fleksible. Vi jobber mer hjemme og oppholder oss fysisk kortere tid på arbeidsplassen. Vi tror det fortsetter også etter korona. Vi tror morgendagens arbeidsliv er mer fleksibelt. Da trenger du andre løsninger enn den tradisjonelle kontorløsningen. Da trenger du fleksibilitet.

Er hver arbeidsplass fleksibel?

Har du hørt om aktivitetsbaserte arbeidsplasser? Det er noe vi tror på. Vi tror mange kan tjene mye på vekselbruk. Den ene dagen trenger du et stille kontor alene. Den neste dagen skal du jobbe nært sammen med en eller flere og noen ganger med et helt team.

Er du for dele-økonomi?

Vi tror møterom, sosiale soner, kjøkken, spiserom, kaffemaskiner, printer og skanner passer godt i en dele-økonomi. Det er smart for miljøet, for ressursbruken og for lommeboka.

Vi tror flere med fordel kan dele mer på helt nødvendige fellesfunksjoner og maskiner.

Er du riktig plassert?

Har du rett adresse i dag og i morgen? Hvordan ser det ut der din bedrift holder hus om fem eller ti år? Kommer adressen din til å være attraktiv for de beste hodene i din bransje også om fem år?

Hva skjer rundt dere?

Vi tror på størst mulig fleksibilitet. Hvordan skal det se ut rundt dere om ti år? Er dere i et bygg som blir tatt vare på og i et attraktivt område som fortsatt vil tiltrekke seg bedrifter og gode hoder om ti år?

Er miljøet i bygget viktig?

Bedrifter lever ikke isolert. Ikke ansatte heller. Er det andre i bygget der dere er? Er det attraksjoner der som dine ansatte vil etterspørre i dag og fremover? Hvordan er tilgangen på spisesteder, kaffeplasser eller servicefunksjoner og betyr det noe for dere?

Er dere bilbasert?

Er dere forberedt på null-utslippssamfunnet? Hvordan kommer ansatte og besøkende når de skal til din bedrift? Har dere tilstrekkelig parkeringsplasser og hvordan er det tilrettelagt for kollektivreiser, gående, syklende? Er det noe som dere vil legge vekt på?

Kjenner du dine kostnader?

Har du full kontroll på husleiekostnadene per hode? Vet du hva som er inkludert? Innbefatter det også service av kaffemaskiner, etterfylling av papir i printeren og IT-kostnader som «er for alle»? Vi tror «all inklusive» som også tar opp i seg administrasjon, enten det er kjøp av dopapir eller service på kaffemaskinen er en god løsning for kostnadskontroll.

Kvadratmeterpris eller ansattpris?

Hva betyr mest: Prisen for hver kvadratmeter eller for hvert hode? Hva skal du ha løst og hva kan du med fordel løse sammen med andre? Må du ha egne kaffemaskiner og møterom, eller kan du dele det med andre?