Etter flere år på jakt etter egnet tomt, ønsker Frelsesarmeen nå å flytte til Ensjøveien 23B. Eiendommen eies i dag av Höegh Eiendom og Lerka Eiendom, og målet er å flytte hele hovedkontoret og bygge en ny nærmiljøkirke med tilbud og tjenester som lokalbefolkningen etterspør.
– Vi ønsker å være der folk er, og spesielt i vekstområder hvor det er få andre ideelle aktører og offentlige tilbud, og gjerne i områder med lite kristen virksomhet. Derfor har Hovinbyen utpekt seg som et veldig interessant område, og vi har lett etter egnede tomter der i flere år nå, sier kommandør Knud David Welander, territorialleder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.
Overtakelsen av Ensjøveien 23B og byggingen av det nye forsamlingshuset gjøres mulig gjennom en avtale om makeskifte med Höegh Eiendom og Lerka Eiendom, som allerede eier store deler av kvartalet rundt Frelsesarmeens eksisterende eiendom i Oslo sentrum.
 
Bytter eiendommer
Avtalen skaper og muliggjør merverdier for alle parter, og både Lerka Eiendom og Höegh Eiendom gir uttrykk for at de setter stor pris på det arbeidet Frelsesarmeen gjør.
 
– Lerka Eiendom har gjort et stort prosjekt med Frelsesarmeen tidligere. De er en fantastisk organisasjon med fine folk som vi verdsetter og har stor respekt for, sier daglig leder Lars R. Kristiansen i Lerka Eiendom.
 
– Det er ekstra hyggelig og motiverende at Frelsesarmeen er part i denne avtalen. Å bytte Ensjøveien 23B med armeens eksisterende eiendom på Kommandør T. I. Øgrims plass i sentrum er helt i tråd med vår satsning på utvikling av eksisterende eiendom på Hammersborg, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.
 
1.800 kvadratmeter stor nærmiljøkirke
Ensjøveien 23B består i dag av et kontorbygg og en stor parkeringsplass. Frelsesarmeen ønsker å bruke mesteparten av det eksisterende bygget til nytt hovedkvarter, mens det på parkeringsplassen planlegges en 1.800 kvadratmeter stor nærmiljøkirke med arealer til å huse også andre deler av Frelsesarmeens utadrettede virksomhet.
 
– Når vi nå skal utvikle nye lokaler på Ensjø, vil vi naturlig nok legge vekt på bærekraftig utforming, muligheter for hybridkontor og smarte løsninger og sambruk mellom nærmiljøkirken og de andre tilbudene våre i bygget. Det vil også være viktig for oss å ha en åpen og inkluderende tilnærming til nærmiljøet rundt, sier Knut Haugsvær, strategileder i Frelsesarmeen.
 
Lokalbefolkningen på Ensjø har over lenger tid etterlyst møteplasser – spesielt for unge. Strategilederen understreker at eiendommen vil rette seg utover.
 
– Aktiviteter for barn og unge er et satsningsområde i Frelsesarmeens planer for eiendommen, i tillegg til åpen kafé, forsamlingslokaler, gudstjenester og ulike fellesskaps- og kulturtilbud for småbarnsforeldre, voksne og eldre.
 
Avtalen mellom partene er avhengig av at man får kommunens tillatelse til oppføring av nybygget. Dialog med Plan- og bygningsetaten og arbeidet med søknadsprosessen er i gang.
 
Vil styrke Ensjøbyen
– Dette er noe transformasjonen av Ensjø trenger. Aktiviteter og tilbud for nærmiljøet er helt essensielt for å skape levende steder. Sammen med Frelsesarmeen har vi kommet med et forslag som vil styrke Ensjøbyen. Det nye tilbygget tar også hensyn til naboskapet, og planlegges både lavere og mindre omfangsrikt enn hva gjeldene regulering tilsier, sier områdedirektør Cato Dehli Lauritzen i Höegh Eiendom.