Det siste året har mye handlet om å begrense smitte ved å bruke munnbind og holde avstand til hverandre. Studier viser imidlertid at å holde én til to meters avstand har begrenset effekt over tid.

Dette fordi smitte også spres via aerosoler. Aerosoler er dråper og partikler som er så små at de forblir svevende i luften. Verdens helseorganisasjon (WHO) sa nylig at aerosoler og luftsmitte kan være hovedårsaken til at covid-viruset spres.

Nå viser en ny undersøkelse av kraftige luftrensere i kombinasjon med effektiv ventilering kan være med på å redusere mengden aerosoler i luften, og dermed smitterisikoen.

Trygge treningssenter

En studie utført av Universitetet i Eindhoven har undersøkt effekten luftrensere har på å fjerne aerosoler i et treningssenter i Eindhoven. Rundt 150 sensorer målte nøyaktig hvor mange aerosoler som var i luften, og hvordan luftrenserne påvirket inneklimaet.

Treningssenteret studien ble gjennomført i har et kraftig ventilasjonssystem som skifter ut all luften mer enn to ganger i timen. Det fjerner imidlertid ikke aerosoler, og etter 30 minutters trening var konsentrasjonen av aerosoler økt betraktelig.

Forskerne brukte en luftrenser fra PlasmaMade, kalt Aircleaner for å se hvordan det påvirker aerosolkonsentrasjonen. Luftrenseren kan rense 400 kubikkmeter luft i timen, og fjernet opptil 80-90 prosent av alle aerosoler på én syklus, med et effektnivå på 1228 CADR (Clean Air Delivery Rate).

Hjelper mot allergiplager

PlasmaMade Aircleaner baserer seg på nederlandsk teknologi, og trenger ikke ekstern lufttilførsel for å forbedre inneklimaet. Luftrenseren suger luft gjennom bunnen og fjerner forurenset luft og aerosoler før ren luft blåser ut fra toppen.

– Selv om vi nå forhåpentligvis ser starten på slutten av pandemien her til lands, betyr ikke det at problemet med aerosoler forsvinner av den grunn. Pollen og svevestøv vil fortsatt påvirke livskvaliteten til nordmenn over hele landet. En god luftrenser kan gjøre luftkvaliteten mye bedre for over en million nordmenn som sliter med allergier, sier Eskil Mediaa i MT Nordic AS.

Mediaa peker på at flere studier viser hvordan aerosoler spres i dårlig ventilerte rom.

– Klasserom, venteværelser, kontorer, restauranter og frisører er gode eksempler på steder hvor luften kan bli stillestående og konsentrasjonen av aerosoler og andre partikler høy, sier han.

Ren luft som en tjeneste

Veterinær, Håkon Ernst Øverland har investert i AirCleaner i sin klinikk på Slemmestad i Asker.

– Særlig det ene kontoret har vært preget av relativt dårlig ventilasjon og tidvis stram lukt. Kombinert med faren for smitte hadde vi flere gode grunner til å kjøpe inn en luftrenser. Luften virker renere og det er mindre lukt i lokalet, forklarer Øverland og legger til: – Luften kan av og til nesten virke litt kald fordi den er så ren. Akkurat som luften på fjellet.

Mange dyr og mennesker er innom klinikken hver dag, noe som fører til mye partikler og aerosoler som ligger igjen i luften. I tiden luftrenseren har vært i lokalene har ingen vært påvirket av sykdom eller andre plager.

– Vi har hatt en del andre tiltak mot smittespredning, men vi kommer jo ikke utenom noe kontakt, i hvert fall indirekte, i vårt yrke, avslutter han.