Kontorinnredning er et område der endringene over tid har vært store – det gjelder både planløsninger, materialbruk og graden av fleksibilitet.  I praksis har dette medført hyppige utskiftninger og skroting av store mengder fullt brukbart inventar, noe som ble godt dokumentert i NRK-programmet Sløsesjokket i vinter. Der ble det opplyst at vi i Norge kaster 200 flyttebil-lass med kontormøbler hver uke.

For tiden er det sammenfall mellom det bærekraftige og det trendriktige. Bærekraftig adferd er in. Det gjelder på alle forbruksområder – kosthold, hus og hjem, transport osv., og det gjelder på arbeidsplassen.  Vi er mange som håper at denne tenkningen er kommet for å bli, men erfaring tilsier at mye kan skje rundt neste sving. Hva gjør vi når andre trender tar opp konkurransen med bærekraftstenkningen? Vi snakker ikke nødvendigvis om motpoler, men om utviklingstrekk som setter bærekraftperspektivet i skyggen.

Etter mitt skjønn er det mulig å si ja, takk, begge deler. Det ene utelukker ikke det andre så lenge vi snakker om moderat trend-etterlevelse.  Det er ingen absolutt motsetning mellom varighet og fornyelse, og her følger noen tips til gårdeiere og leietagere som vil fremme en ansvarlig holdning til forbruk på kontorarbeidsplassen.

Fleksibilitet på alle plan

Noen ganger virker det som om total makeover er mottoet for innredning av kontorlokaler. Når selskapenes identitet skal formidles gjennom interiøret, går man gjerne all in, dessverre ofte godt hjulpet av vår yrkesgruppe, interiørarkitektene: Dersom noe skal justeres, må det meste forandres.

Kunsten er å ta høyde for fremtidige endringer ved å gjøre fleksibilitet til et ufravikelig prinsipp. På et tidspunkt var det f.eks. store, åpne kontorlandskaper som gjaldt. Mange ser i dag at disse ikke fungerer optimalt. Dersom man hadde prioritert variasjon ved å kombinere åpent og halvåpent landskap med helt avskjermede arbeidsplasser, ville det ha gitt dobbel gevinst: 1) trend-uavhengige lokaler og 2) arbeidsplasser tilpasset ulike arbeidsoppgaver og ulike menneskelige behov.

Noen enkle tommelfingerregler:

  1. Det er smart å legge tidløse og slitesterke gulvmaterialer over hele lokalet før veggene settes opp. Slik får man et enhetlig gulv som overlever skiftende planløsninger.
  2. En åpen himling med fleksibelt plasserte himlingsskjørt forenkler senere flytting av vegger. Løsningen er dyrere innledningsvis, men økonomisk i et langsiktig perspektiv.
  3. Velger man fleksibel grunnbelysning, gjerne skinner med spotter og pendler som kan flyttes på, kan man med enkle grep tilpasse seg nye planløsninger.

På denne måten kan man tilrettelegge for fleksible planløsninger som står seg over flere leieforhold, til glede for gårdeier og ikke minst positivt i et bærekraftperspektiv. Mindre inngripende endringer kan da gjennomføres i tråd med trendene: løst og fast inventar, tekstiler og akustiske elementer til møterom samt dekorative belysningselementer.

Tidløst design med mulighet for løpende fornyelse

De fleste er enige om at bruk-og-kast-holdningen må bekjempes. Det betyr at fagutøvere/ interiørarkitekter i kontorsektoren må foreslå løsninger som står seg lenge: et tidløst design, slitesterke kvalitetsmaterialer og ikke minst løsninger som er enkle å vedlikeholde – alt dette bidrar til økt bærekraft. Anvendt på riktig måte er disse enkle prinsippene en forsikring mot altfor hyppige oppgraderinger.

Innenfor en slik ramme kan mindre enkeltelementer i interiøret være trendbaserte.  For tiden er grønne vekster og vegetasjon, i kunstig eller ekte form, populært på de fleste arbeidsplasser. Etter en stund er det kanskje noe annet som har nyhetens interesse, f.eks.  en ny materialholdning eller et helt nytt og fleksibelt kontormøbel.  Grunnregelen er å velge et design som kan ta opp i seg nyhetene uten at det helhetsinntrykket faller sammen.

Enkelt, men effektfullt

Et godt tips er å følge trenden der kostnaden er begrenset og fornyelseseffekten stor. Her er det inspirasjon å hente i privatboligmarkedet. Det er ikke bare hjemme at et malingsstrøk kan få rommene til å fremstå som nye. Hvis vi tenker oss et minimalistisk, hvitt kontorlandskap, skifter dette totalt uttrykk ved oppgradering til en tidsriktig veggfarge. Det som egentlig er et kosmetisk tiltak, kan virke som en større rehabilitering. Bruk av blikkfang- eller kontrasteffekter har noe av den samme virkningen: en særegen designlampe i inngangspartiet, spennende moderne kunst i minimalistiske omgivelser eller andre effekter tilpasset gjeldende trendbilde.

Holdningen til møblering

Er det én ting vi kan lære av NRKs Sløsesjokket, så er det at kontormøbler må velges og håndteres på en gjennomtenkt måte. Man må ikke bare investere for dagen i dag, men se for seg at møblene skal ha et langt liv. Det betyr at:

  1. De må kunne kombineres på ulike måter når behovene og trendene endrer seg.
  2. De må kunne suppleres med nye elementer uten at uttrykket forringes.
  3. De må kunne demonteres slik at brukbare deler kan gjenbrukes. (Beholde bordets understell og skifte topplate, erstatte umoderne møbelstoff med tidsriktige varianter.) Dette kan i noen tilfeller være like dyrt som å kjøpe nytt, men det hindrer at avfallsbergene vokser.

Både som samfunnsborgere og næringsdrivende har vi alle et ansvar for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. I kontorsektoren er det første skrittet å innarbeide en gjennomtenkt holdning til investeringene vi gjør i lokalene. Her har gårdeier, leietaker og interiørarkitekt et felles ansvar.