Etter lang driftstid på Bryn i Oslo har Sigurd Stave Maskin AS vokst ut av sine lokaler, og investerer nå i et nytt bygg på Bulk Park Lindeberg. Bulk Industrial Real Estate AS utvikler området, og står for oppføring av prosjektet. Det nye bygget er på cirka 3.500 kvadratmeter og skal stå klart i november 2021. Bygget inneholder blant annet verksted, delelager, showroom, administrasjon/kontor. Tomten er på cirka 12 mål.

– Dette gleder vi oss voldsomt til. Vi har gjort grundige vurderinger i markedet, men fant tidlig ut at Bulk Industrial Real Estate AS, som satt på eiendommen, hadde lokaliseringen, erfaringen og kompetansen vi ønsket for et videre samarbeid om nytt bygg, sier administrerende direktør Geir Mellum, i Sigurd Stave Maskin AS.

Selskapet ble etablert i 1905 og fremstår i dag som et moderne engrosfirma innen maskinbransjen.

Her kommer det nye bygget til Sigurd Stave Maskin.

Oslo må frigjøre plass

Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate, mener Sigurd Stave Maskin har gjort et klokt valg.

– Oslo må frigjøre plass til andre formål som boliger og kontorer og er avhengige av at flere bedrifter flytter ut fra sentrum. Vi er sikre på at Sigurd Stave Maskin vil oppnå bedre logistikk internt og til kundene gjennom denne beslutningen, sier Klem.

– Å flytte logistikk ut av indre bykjerner vil bidra til økt lønnsomhet for bedriftene, samt mindre trafikk i sentrum. Det er viktig for miljøet at denne type virksomheter er optimalt lokalisert for at transporten skal bli kortest mulig og dermed begrense CO2-utslippene.

Lokasjon på Lindeberg gir derfor besparelser på transportkostnader og miljø for bedriftene som etableres der. Fra et miljø- og bedriftsperspektiv er dette en vinn-vinn-situasjon, avslutter Klem.