Innovasjonsparken er nærmeste nabo til det nye sykehuset på Ullandhaug. Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonspark Stavanger synes det er helt fantastisk at store forskningsinstitusjoner etablerer seg i området. Hun forteller at universitetsområdet ble avsatt i reguleringsplanen lenge før universitetet fantes, allerede på 60-tallet.

– Det har vært en langsiktig plan at dette skulle bli et forskningstungt miljø i Stavangerregionen. At sykehuset også kommer opp, fullfører den ambisjonen. Innovasjonsparken er et friskt pust i dette landskapet med sitt dynamiske bedriftsmiljø med over 150 bedrifter, hvor av universitetet er en betydelig aktør. Og samspillet mellom næringslivet og akademia er betydningsfullt, sier hun.

Melbye opplever økt interesse fra helsenæringen, og at flere ønsker å etablere seg i Innovasjonsparken. Hun mener dette vil styrke både sykehuset og universitetet, og deres helserelaterte studier. Hun forteller at universitetet også har ambisjoner om å få rett til å gradere medisinerstudenter, slik at de kan tilby medisinutdanning på linje med universitetene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo i fremtiden.

– Sykehuset blir et gedigent bygg, som vil koste drøyt 9 milliarder kroner. Sykehuset valgte en entreprisemodell der de bruker flere lokale aktører, det gir gode ringvirkninger, sier hun.

Foto: Elin Engelsvoll

En god miks

– Innovasjonsparken har plass og spennende kontorløsninger for helserelaterte bedrifter og miljøer som ønsker seg tett på det nye sykehuset. En samlokalisering mellom sykehus, universitet og hele innovasjonsmiljøet på Ullandhaug er en betydelig forsterker for samspillet mellom innovasjon, forskning, utvikling og industri i regionen, fastslår Melbye.

Året 2020 brukte Innovasjonsparken blant annet til rehabilitering av et av de største byggene deres på cirka 7.000 kvadratmeter.

– Vi var heldige og ble ikke påvirket av pandemien under gjennomføringen av prosjektet. Bygget ble overlevert ved nyttår, og vi har leid ut 80 prosent. Helse Vest IKT og Zaptec, som nylig ble børsnotert flytter inn. Helse Vest IKT flytter til oss i disse dager og tar med seg 90 ansatte. Zaptec har vært en del av Innovasjonsparken i mange år, de har vokst mye og det har vært veldig spennende å følge dem. Det var fint å ha et større areal tilgjengelig når de hadde behov for det, påpeker hun.

Innovasjonsparken huser også et simuleringssenter for læring og innovasjon innen helse i samme bygg. Her møtes aktørene i økosystemet rundt pasienten for å trene og lære av hverandre.

– Alle har de et ansvar for den samme pasienten, men på ulikt tidspunkt i sykdomsforløpet. Mye kan fanges opp med samhandling og kunnskap om hverandre. I Helse Campus Stavanger trener studenter og ferdig utdannet ambulansepersonell, ansatte ved sykehuset, legekontorer og hjemmetjenesten i ett og samme lokale, forklarer Melbye.

Senteret har fått mye oppmerksomhet og helseminister Bent Høie har vært på besøk ved flere anledninger.

En grønn oase

Det nyrehabiliterte bygget har også tilført et nytt fellesareal til alle som bor i Innovasjonsparken. Det har blitt godt mottatt, og selv om vi ikke er tilbake til det normale livet hvor folk kan møtes, er det betydningsfullt for oss å ha steder der samhandling er i fokus, sier hun.

Det grønne atriet har fått et glasstak over det tre etasjer høye bygget hvor grønne planter er vesentlig i det luftige fellesarealet. Gjennom glassfasaden har man utsikt til det nye sykehuset. Melbye forteller at det eksisterende bygget har fått ny drakt.

– Bygget har fått bedre og mer effektive kontorlokaler i sunne omgivelser og energiforbruket er vesentlig optimalisert. Grunnstrukturen i bygget er bevart og det er dermed spart mye på materialbruken sammenlignet med å bygge nytt. Arealet for kontorer er lagt til rette slik at den enkelte bedrift kan tilføre egen identitet.

Fellesområdet i atriet er tilgjengelig for alle i innovasjonsparken. Her kan det rigges til events uansett vær, i tillegg skal det være et godt sted for samarbeid og samtaler, avslutter hun.