3475 Coworking har rundt 15 ergonomiske kontorarbeidsplasser, møterom og god tilrettelegging for videokonferanser. Lokalene ligger midt i det store utviklingsprosjektet Sætre Havn i Asker kommune der det nå vokser frem en liten fjordby med boliger, handel og service.

– Vi har en kjerne med faste kunder på coworkingen, men ønsker også å være et mer attraktivt tilbud til de som vil jobbe enkeltdager i sitt nærmiljø og dermed slippe daglig pendling til byen, forteller Sondre Vee Bratlie som driver 3475 Coworking.

Sætre er et typisk pendlersted der de fleste jobber i Oslo-området.

– Gjennom pandemien har det naturlig nok vært lite folk på kontoret, men vi registrerer at mange forventer mer fleksibilitet i tiden fremover. Vi tror at konseptet med nærkontor vil være attraktivt for de som ikke trenger å reise til kontoret, men samtidig vil jobbe i et godt tilrettelagt arbeidsmiljø, påpeker Bratlie.

Sondre Vee Bratlie driver 3475 Coworking.

Alle med app har tilgang

Når man har lastet ned Orbit-appen kan du booke plass på 3475 Coworking. Appen er koblet til adgangssystemet slik at man får tilgang kun med bruk av sin mobiltelefon.

– Vår visjon er å redusere det vi kaller «Space Waste». I stedet for at arbeidspulter står tomme vil vi fylle de med mennesker. Alle kontorfellesskap som har ledig kapasitet, er velkomne til å gjøre sin kapasitet tilgjengelig for alle Orbit-brukere. Dersom du har bemannet resepsjon er dette helt gratis. Hvis ikke må det installeres et Orbit-adgangssystem som slipper Orbit-brueke inn, som vi nå blant annet har fått installert på 3475, i Sætre, forteller Wasim Rashid i Orbit.
– I vår første pilot har vi installert systemt på 11 lokasjoner, 12 med 3475. Vi håper å få innpass hos flere coworkingsteder etter sommeren og har allerde god dialog med flere sentre om å tilgjengeliggjøre ledig kapasitet etter sommeren fortsetter Rashid.

Håper på flere kunder når pandemien går over
– Når vi nå har linket oss opp mot Orbit håper vi å kunne levere et bedre totalprodukt for våre kunder på 3475. Målet vårt har alltid vært å lage et kreativ og morsomt arbeidsmiljø på 3475. Vi vet at det finnes mange potensielle kunder i området vårt, selv om vi ligger litt «utenfor» det urbane miljøet i Oslo, avslutter Bratlie.