Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket tar sats som første leietaker i nybygg i Lilleakerbyen. Nettverket består av fem selvstendige ingeniørselskaper med spesialfelt innen samferdsel, byggteknikk og programvareutvikling: Dr. Ing. A Aas-Jakobsen, ViaNova Plan og Trafikk, Trimble Solutions Sandvika, Electronova og Geovita. Sammen flytter de inn i det første bygget i det store byutviklingsprosjektet Lilleakerbyen.
– Vi er fem firmaer som gjennom flere år har hatt et tett samarbeid. Vi ønsket nå å samlokalisere, helst i et nytt kontorbygg. Vi ønsket at firmaene kunne ha hvert sitt lokale, men samtidig dele fellesområder hvor vi naturlig har uformelle treff i det daglige arbeidet. Dette løste Mustad på en utmerket måte ved utformingen av sitt nye bygg i Vollsveien 9–11. Vi ser frem til å bli en del av den nye Lilleakerbyen, sier Trond Hagen som er daglig leder i Aas-Jakobsen.

Vollsveien 9-11 ligger helt sør på Bærumsiden av det 330.000 kvadratmeter store planområdet som strekker seg fra Lilleaker i nord til Lysaker i sør, og på begge sider kommunegrensen som markeres av Lysakerelva som renner ned gjennom området. Nybygget er tegnet av A-lab og blir det mest sentrale på Bærumsiden, rett ved Lysaker stasjon som er Norges tredje største kollektivknutepunkt – og ved selve inngangspunktet til Lilleakerbyen i vest.

Høye ambisjoner om arkitektur og miljøkrav

– Aas-Jakobsen er Norges ledende rådgivermiljø innen byggeteknikk og en kunde vi har hatt gleden å være vertskap for helt siden 1987. Det at de nå har valgt å bli med oss videre, i det som blir starten på den spennende reisen med urban transformasjon av Lilleakerbyen, oppsummerer godt vår filosofi om å samarbeide tett og langsiktig med våre kunder og kombinere dette med en ambisiøs byutviklingsstrategi, sier Tone Lien Engnes, kommersiell direktør i Mustad Eiendom.

Bygget vil som et minimum tilfredsstille kravene til BREEAM Excellent bygg og planlagt ferdigstillelse er i 2024.
Det skal også innredes for høy fleksibilitet slik at behov for endringer som melder seg gjennom byggets levetid kan gjennomføres uten store strukturelle endringer. Tekniske anlegg skal organiseres på en sånn måte at nye rom kan installeres etter «plug-and-play prinsippet».

Mustad jobber også med muligheter for ombruk og oppsirkulering av materialer fra bygget som står på tomten i dag, og ombruk av tegl fra andre prosjekter. Nybygget skal dessuten bygges demonterbart, slik at når det ved behov en gang i fremtiden skal kunne flyttes.
Aili Klami har vært ansvarlig for hele utleieprosessen hos Mustad Eiendom.

– Våre felles høye ambisjoner for både arkitektur, miljøkrav og ikke minst løsninger som skal skape samhandling og bygge fellesskap på tvers av Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket har vært nøkkelen underveis, sier Klami.
Arkitekt er A-lab, mens Akershus Eiendom har bistått på utleiesiden. Realia har bistått leietaker.