– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Ferd Eiendom seg fra andre gårdeiere? 

– Ferd Eiendom utvikler eiendommer som er tilpasset leietakerens behov. Vi har utviklet miljøsertifiserte kontorbygg tilpasset både ortopediproduksjon og flyplassikkerhet sammen med andre kontorbrukere. I tillegg har vi den senere tid kjøpt eiendommer med eksisterende leieforhold, som Hieronymus Heyerdalsgate 1, hvor vi har planer om å utvikle bygget og bygulvet sammen med leietakerne. Vi ønsker å legge til rette for at leietakerne skal oppleve at våre bygg understøtter virksomheten deres på en god måte, gjennom både den fysiske utformingen og gjennom hvordan vi forvalter eiendommene.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? 

– Å bruke prosessen til å kartlegge hvordan kontorarealene på best mulig måte kan svare opp og sørge for at de ulike behovene virksomheten har blir ivaretatt, slik at produktiviteten blir optimal. Gode kontorfasiliteter med riktig utforming kan bety mye for produktiviteten og for attraktivitet ved rekruttering. Riktig plassering og kort avstand til kollektivknutepunkt er viktig.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering? 

– Vi anvender miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR som sikrer at vi gjør en helhetlig tilnærming til de mange klima-og miljøtemaene når vi bygger nye prosjekter. Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. Vi var først ut med å sertifisere et BREEAM-NOR kontorbygg, og vurderer miljøsertifisering i alle våre prosjekter. Vi har også begynt å sertifisere forvaltningseiendommer etter BREEAM-In Use. I tillegg vurderer vi byggets energikilde, bruk og arealeffektivitet. Vi utvikler prosjekter med høy energieffektivitet og sørger for at energi fra fornybare kilder anvendes i størst mulig grad.

– Hva er den største fallgruven for leietakere? 

– Å være for opptatt av arealeffektivitet. Leiekostnaden er ofte en liten andel av en virksomhets samlede kostnader. Riktig utforming av arealer kan bety mye for produktiviteten og for de ansattes trivsel. Bruk tid på å planlegg godt de nye arealene, slik at nye lokaler utformes slik at de underbygger ønsket bedriftskultur og strategi. Kanskje kan også nye lokalene bidra til organisasjonsutvikling og nye måter å samhandle på.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne? 

– Det er viktig med riktig plassering og gode lokaler. Godt servicetilbud og digitale løsninger som forenkler hverdagen er svært viktig, og blir bare viktigere og viktigere. Særlig for de yngre medarbeiderne betyr det sosiale rundt arbeidsplassen mye. Da er det viktig å ha gode arenaer for å kunne møtes. Å kunne dokumentere at det legges vekt på bærekraftige løsninger mener vi er et konkurransefortrinn.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette? 

– Vi tror at fremtidens kontor krever mer av oss som utleier med tanke på servicegrad og fleksibilitet. Vi må kunne tilby lokaler som kan ivareta endringer i organisasjonen til våre leietakere. I tillegg må vi sørge for at våre produkter er bærekraftige. Dette innebærer blant annet at vi må sette høye miljøkrav til våre eiendommer både under utvikling og forvaltning. Vi tror dessuten at kontoret får en enda viktigere rolle som møteplass i fremtiden, og at man vil ha en mer fleksibel arbeidshverdag. Det betyr at vi må ha økt fokus på tilrettelegging av sosiale soner og møterom, samt at vi må etablere gode digitale løsninger. Kreative og sosiale møteplasser blir stadig viktigere. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å forstå behovene og for å kunne tilby det våre kunder etterspør og for å kunne bidra til god byutvikling.

– Hvor i Oslo er markedet mest vibrerende for tiden? 

– I Oslo sentrum, der man er tett på kollektivknutepunkter, butikker og urbane kvaliteter, som leietaker ønsker å være en del av. Kontorlokaler i CBD er fortsatt meget attraktive og det er få utviklingsprosjekter der i tiden fremover.