Covid-19 pandemien påvirker måten vi jobber på, våre sosiale liv og ikke minst våre interaksjoner med andre mennesker, både privat og i det offentlige rom. Arbeidstilsynet har meldt at de nå kommer til å trappe opp kontrollen av smittevern på norske arbeidsplasser.

– For at vi skal få kontroll på smittespredningen forutsettes det at selskaper følger myndighetenes krav, retningslinjer og råd for å forebygge smittespredning. Situasjonen endrer seg kontinuerlig. I vinter har vi opplevde rekordhøye smittetall i flere områder, og nye retningslinjer og tiltak er iverksatt. Dette innebærer at din bedrift til enhver tid må endre sine rutiner, for å tilpasse seg den nye situasjonen, sier Lisbeth Aamodt, seniorrådgiver hos Kiwa.

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke er et tilbud til virksomheter som ønsker å få en vurdering av sine rutiner for smittevern opp mot gjeldende nasjonale krav og bransjespesifikke retningslinjer.

– Kiwa kontrollerer og verifiserer ledelsessystemet i din bedrift. Vi har fokus på hvordan og i hvilken grad smitteverntiltakene er iverksatt på en virkningsfull måte.

Vi ser også på om smittevernarbeidet er i henhold til krav og retningslinjer. Vi kan kontrollere ledelsessystemer som er basert på både ISO-standarder og HMS-internkontrollforskrifter, forteller Aamodt og legger til:

– Resultatet vil være en samsvarserklæring. Denne dokumenterer at ledelsessystemet oppfyller de aktuelle kravene og retningslinjene på en virkningsfull måte.

Kriteriene for å få tildelt Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke, vil være at smittevernarbeidet skal være på et høyt nivå.

Det betyr blant annet god risikostyring, at endringer i retningslinjer og bransjestandarder blir implementert og at ledelsessystemet følger styringsprinsippet: «Planlegg, utfør, kontroller, korriger».

– Et høyt nivå på smittevernarbeidet innebærer også at bedriften sikrer god informasjon og opplæring til ansatte og kunder, sier hun.

Første kjøpesenter med Kiwas kvalitetsmerke

Skärholmen Centrum har som første kjøpesenter i Europa fått Kiwas kvalitetsmerke for Covid-19-forebyggende tiltak. Verifiseringen innebærer at både leietakere, butikkansatte og besøkende kan være sikre på at Skärholmen Centrum har gjort alt for å redusere risikoen for smittespredning i kjøpesenterets lokaler.

– Det er veldig bra at vi nå har mottatt en bekreftelse fra en uavhengig part som viser at tiltakene vi har gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien er korrekte og at de blir fulgt av alle involverte aktører. Dette betyr at vi kan sette ytterligere fokus på å utvikle senterets service til alle våre besøkende, sier Michael Olsson, teknisk sjef i Skärholmen Centrum.

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerket er også lansert i Europa og USA.