– 2020 har utvilsomt vært et veldig tøft år for byOSLO group og våre serveringssteder. Pandemien som nådde Norge i mars hadde og har fortsatt enorme utfordringer. Nå er alle våre syv serveringssteder stengt på ubestemte tid grunnet restriksjonene fra Oslo kommune og regjeringen, sier Kim Søyland som driver byOSLO group, sammen med partneren Jama Awaleh. Deres syv serveringssteder i Oslo er: Stratos, Gamle Museet, Bygdøy Allé 3, Justisen, F6, Nedre Løkka Bar, og IVY.

Restriksjonene er en ting, men ifølge Søyland er uforutsigbarheten kanskje en enda større utfordring.

– Her har det vært endringer i restriksjoner og økonomiske rammer nesten annenhver uke gjennom hele fjoråret som har krevd enorme ressurser ifra oss og andre i vår bransje, sier han.

Elendig planlegging fra myndighetene

Søyland håper derfor myndighetene har dette i bakhodet når de nå skal gradvis begynne å åpne opp samfunnet igjen.

– For åpne, lukke opp, delvis lukke opp, nye restriksjoner, nye skjenketider, pålagt stengt, åpne med strengere krav osv. er virkelig ikke veien å sikre at levedyktige selskaper overlever. Her trengs det å legges frem en plan for AS Norge for 2021 på lik linje som bedrifter legger frem en årsplan for sine ansatte og aksjonærer. At myndighetene igjen skal komme med en kompensasjonsutbetaling nesten et halvt år etter at fakturaene har forfalt er rett og slett elendig planlegging av myndighetene med Iselin Nybø som næringsminister i spissen, fremhever han.

Fremtidsplanene for byOSLO Group for 2021 er å fortsette der de slapp i fjor. De skal kjempe seg igjennom måned for måned inntil en vaksine er på plass og samfunnet kan åpne.

– Vi har fortsatt store ambisjoner om vekst, men vi må først komme oss helskinnet igjennom denne pandemien slik som resten av bransjen, påpeker han.

– Hva mener dere bør gjøres? 

– Serveringsstedene bør holde stengt inntil myndighetene kan komme med rammer som de ikke vil stramme inn på igjen. For eksempel skjenking til 24:00, og at denne vil vedvare. Det er noe som gjør at mange vil tørre å ta ansatte tilbake og åpne sine serveringssteder. Det er viktig å ikke åpne opp før man er sikker på at man har kontroll på smittesituasjonen, en mellomting er dessverre meget destruktivt på mange måter. Parallelt må det være en kompensasjonsordning som varer like lenge som det er restriksjoner, svarer Søyland.

For byOslo er det viktig at kompensasjonsordningen forlenges, så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltaket (t.o.m. Q3). At kompensasjonsordningen omfatter flere kostnader som for eksempel rå-/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. At arbeidsgivers lønnspliktperiode må reduseres fra ti til to dager. Dessuten mener de at myndighetene bør fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to. At permitteringsperioden må forlenges utover 52 uker, i alle fall frem til sommeren. Og at lønnstilskuddsordningen forbedres …

Håper på et unikt ute og- kulturliv etter pandemien

– Hvordan tror dere at utsiktene for restaurant- og utelivsbransjen vil bli i 2021?

– Dette har veldig mye med hvordan myndighetene nå hjelper de levedyktige bedriftene frem til samfunnet åpner 100 prosent. Her er det utarbeidet en kompensasjonsordning som kan bedres på mange punkter, høyere dekning enn 80 prosent som den er nå, lønnstilskudd må inkluderes samt andre ekstra kostnader en bedrift har grunnet myndighetene til pålegg/ restriksjoner, svarer han og fortsetter: – Mange vil falle av fremover, men forhåpentligvis vil mange serveringssteder også overleve slik at man har et unikt ute og- kulturliv når denne pandemien er over. Ingen er tjent med at lokale bedrifter og ildsjeler med sine konsepter mister sitt levebrød og ansatte sine arbeidsplasser.

– Tror dere at det vil komme noen nye konsepter? 

Nye konsepter kommer det stadig, men dersom gründere innenfor bransjen vet at myndighetene ikke vil prioritere bransjen dersom noe uforutsett skulle skje, vil selvfølgelig det sette en stor demper på risikovilligheten. Gårdeiere spiller også en viktig rolle her, og de gårdeierne som viser at de satser på leietakerne vil ha et klart konkurransefortrinn for å tiltrekke seg de beste konseptene, avslutter han.