Veksttakten øker for Biltema, og prosessen for bygging av hele 16 nye varehus med tilhørende kafeer pågår for tiden i Norden. Åtte i Sverige, fire i Danmark, to i Norge og to i Finland. Med flere varehus øker behovet for lagerplass, og kjeden utvider derfor også hovedlageret i Halmstad, Sverige. For øyeblikket bygger selskapet ut et totalt areal på 233.000 kvadratmeter.

Åpner i 2021 og 2022

– Vi er i ferd med å bygge på et område så stort som 33 fotballbaner, og vi har ingen planer om å bremse fremover. Varehusene er kilden til vår betydelige omsetningsvekst, og vi følger opp dette med massive investeringer i nye varehus over hele Norden, sier Knut Svenningsen, administrerende direktør i Biltema.

Knut Svenningsen, administrerende direktør i Biltema.

De 16 varehusene som bygges åpner dørene i 2021 og 2022, og i hvert varehus blir det nyansettelser på mellom 25 og 60 personer. I Norge åpnes det nye konseptvarehus i Namsos i februar, og Bamble høsten i 2021.