– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Selvaag Eiendom seg fra andre gårdeiere? 

– Å være leietaker hos oss skal oppleves trygt, forutsigbart og med høy servicegrad. Vi er svært opptatt av å ha fornøyde leietakere og kunne være tett på hver eiendom, noe som også gir utslag i høy score i våre kundetilfredshetsundersøkelser.

Vi er der for våre leietakere i hverdagen, og bistår de i å nå de ambisjonene leietakere har satt seg ved å tilrettelegge for en god arbeidshverdag.

Selvaag Eiendom har en variert portefølje bestående av kontorbygg, bygulv samt logistikkbygg, og vi investerer i et langsiktig perspektiv. Vi har utviklet bydeler som Løren, Tjuvholmen, Union Brygge i Drammen, noe som har gitt oss unik innsikt og kompetanse innen bydels- og byutvikling.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Å være på flyttefot er en unik mulighet for å optimalisere organisasjonen og finne nye måter for hvordan organisasjonen kan samhandle på. Avklar hvem dere ønsker å være som selskap de kommende årene. Gjør en vurdering av hvor mange ansatte dere skal være, om dere trenger fleksibilitet, hva slags behov man har for aktivitetsbaserte løsninger, eller om det er spesielle behov for å underbygge deres profil og merkevare. Er det spesielle hensyn som må tas i forhold til organisasjonen eller rekruttering? Ikke minst avklar hvilket kostnadsnivå på totale bokostnader dere har evne til å håndtere, dette avgjør også ofte beliggenhet og kvalitet på lokalene. Vær åpne om deres behov, da er det lettere for gårdeiere å tilpasse og finne gode løsninger. Vær selektiv på hvilken gårdeier du velger, velg en profesjonell aktør.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Vi opplever i dag at kravene til miljøtiltak blant våre leietakere er svært varierende, men merker en positiv endring på gang også blant våre mindre leietakere. Når det gjelder energimerking er det et faktum, som de fleste av oss må forholde oss til og det er at de fleste byggene som skal benyttes fremover, er allerede bygd – og vi må ta utgangspunkt i dette.  For oss handler miljø om mer enn energisparing og energimerking, det dreier seg om ressursforbruk, gjenbruk, kildesortering, avfallshåndtering, gode tekniske løsninger, fleksible løsninger og funksjonelle bygg som kan tilpasse både dagens og morgendagens behov.

Som leietaker har man et ansvar for å gjøre gode miljømessige og bærekraftige valg, også i egne lokaler. Overordnet er det naturlig at man forventer at gårdeierselskapet er miljøsertifisert og at gårdeier har en konkret miljøstrategi tilpasset hver enkelt eiendom med de begrensinger og muligheter som finnes der. For egne lokaler kan man sette eksempelvis krav til inneklima, muligheter for kildesortering og be om at møblering og interiør skal ha utgangspunkt i gjenbruk og resirkulerte produkter.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Vi ser noen ganger at leietakere ikke har gjort en god nok jobb internt med å identifisere hva de egentlig har behov for, både når det gjelder beliggenhet, areal, møterom etc. – og ikke minst fleksibiliteten man ofte har behov for i et selskap over tid. Har man da inngått en lang kontrakt uten at man har vurdert disse faktorene grundig, kan man ende opp med å være bundet opp i et lokale som ikke støtter opp under selskapets reelle behov og ønsker. Vi prøver selvsagt å veilede og spørre om disse faktorene når vi møter nye potensielle leietakere, ikke minst å løse behovene underveis, men prosessen blir oftere mye bedre og presis der leietakere vet hva de ønsker. Det å ha en nogen lunde klart og realistisk bilde på hva man er villig til å betale for er også en fordel å ha med seg inn i sitt søk etter lokaler, ikke minst for å kunne balansere behov og kostnadsnivå. En annen ting verdt å nevne direkte knyttet til disse utfordrende tider vi nå er inne i, er å sikre god og åpen dialog med utleier. Vi ønsker å bidra så langt det er mulig, og det fordrer løsningsorientering fra begge parter basert på åpen dialog og tillit.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Det er svært viktig å kunne tilby kontorbygg med fleksible løsninger og gode fasiliteter og tjenester. Vi som gårdeiere må være oppdatert på trender og nye løsninger, ikke bare for å tilrettelegge lokaler for leietakere, men også for å gi råd og veiledning. På den måten kan vi overlevere et best mulig, optimalisert og tilpasset lokale til leietaker, slik at selskapets ansatte velger trivsel på kontoret fremfor eget hjemmekontor, og dermed underbygger produktivitet.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi tror at det er viktig å forholde oss til at leieforholdene blir mer dynamiske og fleksible da leietakers behov er i kontinuerlig endring. Covid-situasjonen har endret syn på hva en arbeidsplass skal være for lang tid fremover. Dette må vi være bevisste på, og hvordan vi skal møte dette, er nok hele bransjen opptatt av å kunne løse. Vi som utleier må bidra til å skape attraktive arbeidsplasser gjennom å kunne tilby fleksible og tilpassede kontorløsninger som møter behov for god samhandling. Løsninger som støtter opp under kombinasjon av hjemmekontor, produksjon, møtevirksomhet og ikke minst sosiale soner og arenaer for samhandling, vil være nøkkelen til den gode arbeidsplassen. Selv etter korona, vil jeg tro at noen behov er kommet for å bli – de trange arbeidsplassenes tid er muligens forbi. Trygge og gode arenaer for samhandling er kommet for å bli.

Fremtidens arbeidsplasser skaper også et behov for tjenester og fasiliteter på byggene, og at dette må tilpasses både leietaker og trender. Bruk av teknologi for å identifisere og forstå hvordan lokalene brukes blir en nødvendighet – alt dette for å hele tiden kunne oppdatere og justere i henhold til hvordan byggene reelt brukes. Dette er også teknologi vi bruker og utvikler i Selvaag Eiendom.

– Hvor i Oslo er markedet mest vibrerende for tiden?

– CDB er alltid i vinden, men jeg vil gjerne trekke frem Kvadraturen som svært spennende med flere ulike aktører, prosjekter og initiativer. Kvadraturen er inne i en utrolig spennene transformasjon hvor det vi ser nå er en meget god begynnelse. En lenge forsømt bydel – men som nå begynner å få livslysten og gløden tilbake. Gamle, ærverdige bygg med historie tilpasses dagens standarder, og kombinasjonen av nytt og gammelt gir et helt unikt liv til bymiljøet. Vikaområdet er også et område i Oslo jeg ser på som tilfører noe nytt til Oslo.