– Når vi befinner oss i en krisesituasjon, er det tydelig at vi har behov for kontakt med familie og venner. Vår statistikk bekrefter dette og viser at nordmenn i gjennomsnitt snakket 55 timer i telefonen i løpet av 2020. Det er en økning på over ni prosent fra i fjor. Endringen er ikke dramatisk, men vi ser at lengden på samtalene svinger i takt med utviklingen i koronasituasjonen, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.

Samtalene i begynnelsen av året lå på 1,6 minutter, og økte omtrent til 2,3 minutter i midten av mars da koronautbruddet kom for fullt. Det er en økning på 44 prosent. Gjennom sommeren normaliserte talelengden seg frem til de siste ukene, hvor talelengden har økt til 1,8 minutter.

Her snakker de mest i telefonen

Tall fra Telenors mobilnett viser at innbyggerne i Viken er de mest snakkesalige i landet. Her tilbrakte de i gjennomsnitt 58 timer i telefonen. Fylkene Oslo, Vestfold & Telemark og Innlandet havner på henholdsvis andre, tredje- og fjerdeplass, og det er kun desimaler som skiller taletiden. I disse fylkene ringer innbyggerne i overkant av 57 timer i snitt. På sisteplass finner vi Rogaland, hvor kundene i gjennomsnitt brukte nærmere 48 timer på telefonen.

– Det er tydelig at det er geografiske forskjeller, men det er også interessant at våre undersøkelser avkrefter myten om at kvinner snakker mer enn menn. Vår tall viser at mens kvinner snakket 51,8 timer i gjennomsnitt på telefonen, tilbrakte menn i snitt hele 52,1 timer på talerøret i 2020, sier Brown.

Telenors undersøkelser viser også at det er store forskjeller mellom aldersgrupper. I 2020 var det de mellom 46-55 år som snakket mest i telefonen, mens de mellom 76-84 år snakket minst. Det er likevel den eldste aldersgruppen som har økt taletiden mest det siste året. Oppgangen er på over 16 prosent sammenlignet med 2019.

Høyere forbruk av mobildata

I 2020 har de fleste tilbrakt mer tid innendørs enn noensinne, og naturligvis vil det påvirke forbruket av mobildata. Telenors statistikk over mobilbruk viser at forbruket fortsetter å øke, fra 51 gigabyte (GB) i gjennomsnitt i 2019 til 58 gigabyte i snitt i 2020.

– I Telenor har vi tidligere estimert at dataforbruket vil øke rundt 30 prosent årlig. I 2020 var økningen i gjennomsnitt på nærmere 14 prosent, så det er tydelig at COVID-19 har hatt en effekt på mobildataforbruket. Det er naturlig når vi tilbringer det meste av tiden hjemme. Dersom vi inkluderer alle mobildatatjenester, blant annet trådløst bredbånd, blir bildet annerledes. Forbruket av mobildata i november sammenlignet med samme måned i fjor, har økt med hele 40 prosent.

Her bruker de mest mobildata

Men hvem i landet bruker mest mobildata? Er det kvinner eller menn, og hvilket fylke troner på topplisten? Ifølge Telenors statistikk brukte menn i gjennomsnitt 69 GB mobildata i 2020, mens kvinner bruker i gjennomsnitt 45 GB. Det er en tydelig oppgang fra fjoråret, hvor menn brukte 58 GB og kvinner 40 GB.

Ifølge Telenors mobildirektør, er det også tydelige geografiske forskjeller på dataforbruket.

– Oslo-borgere bruker desidert mest mobildata i Norge, med et forbruk på over 74 GB i gjennomsnitt. På andreplass finner vi Troms & Finnmark, tett etterfulgt av Trøndelag på tredjeplass, sier Brown.