– Det er veldig gøy å lande denne leiekontrakten med Greencarrier og med dette skape et lite cluster rundt nye Moss havn innlandshavn. Greencarrier er den perfekte leietaker for denne lokasjonen og vi har hatt et veldig godt samarbeid med dem og deler også fokuset på miljø. Om ikke Greencarrier tar hele bygget har vi så tro på beliggenhet og konseptet at vi i Fabritius vurderer markedsrisiko som lav, selv om vi nå bygger 11.700 kvadratmeter uten signert leiekontrakt, sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

Moss Havn er en viktig del av byutviklingen lokalt, og de har allerede etablert seg med en såkalt innlandshavn (dryport) i Vestre Vanemvei like ved E6 og Mosseporten, mange av kontainerne som kommer inn til Moss Havn ender opp her. Fabritius utviklet lagerbygget på naboeiendommen for Europris, som er største kunde av denne innlandshavnen. Triangelet lukkes nå når GreenCarrier får etablert et skreddersydd og moderne lager- og logistikkbygg som neste nabo.

Bidrar til økt vekst

Med tilknytning til både havn og hovedveinettet er beliggenheten perfekt for å sikre kunder og samarbeidspartnere gode og kostnadseffektive logistikkløsninger fremover. Greencarrier vil i tillegg til å flytte deler av lageraktivitetene fra havnen og opp til nybygget, også flytte kontorene som i dag er lokalisert i Moss Havn til det nye logistikkbygget.

– Dette er et veldig viktig steg i riktig retning av å vokse på bærekraftig transport, hvor vi med dette nybygget blant annet får økt kapasitet og effektivitet knyttet til håndtering av frakt over sjø og vei gjennom et tidsmessig og effektivt lager- og logistikkbygg. Dette vil styrke vår aktivitet og våre arbeidsplasser i Mosseregionen. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Fabritius om å utvikle et bygg, som er skreddersydd våre og våre kunders behov, og ser frem til å flytte inn om et drøyt års tid, sier daglig leder i Greencarrier, Gerdt Meyer.

60 Grader Næringsmegling har vært utleiemegler.

En opsjon på resterende areal

Eiendommen er på 56 mål og ligger i selskapet Moss Lagerbygg AS. Tomten er ferdig opparbeidet og det planlegges altså et lager- og logistikkbygg på 23.400 kvadratmeter inkludert noe kontorlokaler. Hovedleietaker blir Greencarrier Shipping & Logistics AS som har signert seg for 11.700 kvadratmeter, de har i tillegg en opsjon på resterende areal en periode fremover. De resterende arealene utvikles imidlertid slik at de vil være moderne og effektive lokaler for en aktør som for eksempel ser synergier av å ligge vegg i vegg med innlandshavnen og Greencarrier Shipping & Logistics AS.

A Bygg Entreprenør skal stå for selve oppføringen, slik de også gjorde på nabobygget til Europris. Bygget er planlagt ferdigstilt i løpet av januar 2022. Fabritius, A Bygg og Greencarrier har alle et miljøfokus og et ønske om å utvikle et godt og bærekraftig bygg. Det er derfor besluttet å BREEAM sertifisere bygget og etablere solcelleanlegg på taket.