– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller GMC seg fra andre gårdeiere?  

– Hovedprosjektet vårt, Byfjordparken, ligger i Stavanger nord – som er et spennende transformasjonsområde i Stavanger sentrum. Her utvikles flere spennende prosjekt innen bolig, næring, skole, kunst og kultur. Byfjordparken bygges ut i fire faser, og vil til slutt omfatte 243 leiligheter og 56.000 kvadratmeter næring. Vi legger stor vekt på kvalitet, klima og miljø, og bygger våre næringsbygg etter BREEAM–sertifiseringens modellen «Excellent». Vi i GMC Eiendom sitter selv i kontorlokalene og er en liten og effektiv organisasjon. Det er viktig for oss å være «hands-on» for leietakerne våre, og ha korte beslutningslinjer med raske og effektive resultater. Vi har vært lydhøre i forhold til et marked hvor leietakerne blir mer og mer bevisst på kvalitet. Ikke minst at vi skal være fleksible og kan tilrettelegge tilpasset deres behov. I tillegg til gode kontorlokaler har vi også Byfjordparken barnehage, her har leietakerne i Byfjordparken fortrinnsrett, treningssenter, lunsjrestaurant og kaffebar. Dette er tilbud vi stadig jobber med å utvide.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? 

– Når en har bestemt seg for å flytte, mener vi det er særdeles viktig å tenke grundig gjennom hva som vil være riktig beliggenhet. Det er viktig å ta hensyn til hvor de ansatte bor, tilgang til kollektivtransport, samt attraktivitet og kvalitet på servicetilbud. Videre er det betydningsfullt å fokusere på kost per ansatt, og ikke bare vurdere ensidig basert på kvadratmeterpris. Har leietakerne en god prosess i forkant, blir det enklere å velge det rette produktet. Det er også lurt å vurdere hvordan bedriften skal utvikle seg over tid, slik at man velger lokaler som er fleksible og kan romme bedriften også etter fem eller ti år.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering? 

– I dag vektlegger de fleste bærekraftige løsninger, og leietakere bør derfor ha høye forventninger til miljøsertifisering. På denne måten kan man være en aktiv påvirker, slik at tempoet på utvikling og bygging av nye energi- og miljøriktige næringsbygg øker. Det er altfor mange eldre næringsbygg som er store miljøsyndere i dag. Dette bør leietakerne ha et bevisst forhold til.

– Hva er den største fallgruven for leietakere? 

– Den største fallgruven i dag er å velge nye lokaler ensidig basert på kvadratmeterpris. Da ender en ofte opp med høye driftskostnader. I den usikre tiden vi lever i vil det også være viktig å velge en huseier som er fleksibel og har mulighet til å justere lokalene etter omskiftelige behov.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne? 

– Det at leietakerne våre kan tilbys lunsjrestaurant med sunn mat laget fra bunnen av, treningssenter og prioritet ved opptak i barnehagen som ligger inne på næringsområdet hjelper dem helt klart med rekruttering – enten virksomheten kjemper om studenter eller arbeidskraft. Vi i GMC Eiendom har erfart at det var en viktig vurdering for flere av våre leietakere, og blir glad når det nettopp er vår satsing på kvalitet i alle ledd som gjør at valget deres falt på Byfjordparken.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette? 

– Vi tror Covid19 vil bremse den kraftige utviklingen mot «free seating» og store åpne landskap. Utviklingen heller nå mot aktivitetsbaserte arbeidsplasser, større fleksibilitet med tilhørende tilpasninger relatert til den enkeltes behov. Vi tror på en kombinasjon med mindre landskap, team-kontor og cellekontor. I tillegg ser vi at trenden med kontorfellesskap øker og utvikler seg i enda mer spennende retninger fremover. Vi skal være i forkant av utviklingen, vi skal være med å tilrettelegge for de behovene vi ser at våre eksisterende og potensielle leietakere har. Vi tror ikke nødvendigvis at hjemmekontor blir «det nye store» på fast basis.

– Hvor i Stavanger er markedet mest vibrerende for tiden?

– Stavanger regionene er inne i en litt avventende utvikling, all den tid Olje-/Offhoreindustrien går gjennom store endringer og tilpasninger. Likevel ser vi at Stavanger sentrum og Stavanger nord er områder flere bedrifter trekker mot. I tillegg vil nok områdene rundt dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes utvikle seg mer etter hvert.

Foto: Anne Lise Norheim