Gjennom visjoner og forretningsideer fastslår de fleste virksomheter at målet deres er å skille seg ut. Etter min oppfatning innredes lokalene likevel ganske likt.  Kontorsektoren holder stand og standardiserer i en tid der vi som enkeltpersoner ønsker å fremstå med individuelt særpreg. Det gjelder stil, det gjelder hjemmene våre, og det gjelder ikke minst i sosiale medier. Stadig flere iscenesetter seg selv helt bevisst. De vet nøyaktig hva de ønsker å formidle.

Men denne utviklingen ser altså ikke ut til å nå bedriftenes lokaler. Derfor hadde «Hvem bor her?» for kontor blitt et spennende program fylt med nesten uknekkelige nøtter. Vi er mange som må dele ansvaret for dette.  Både interiørarkitektene, trendsetterne, leverandørene og oppdragsgiverne går for mye i takt. La oss slå et slag for større variasjon.

Front of House

I teaterverdenen, men også i hotell- og restaurantsektoren, opererer man med begrepet ”front of house”, dvs. de arealene som er åpne for publikum – for eksempel resepsjonsområdet.  Det er her vi mottar gjester og egne medarbeidere hver eneste dag. Det er her førsteinntrykket dannes. Det er her bedriften viser ansikt og formidler sin identitet – og det er her de fleste har en jobb å gjøre.

1) Identitet: Vis hvem du er

Det vi står for, må synliggjøres, og vi når ikke frem til alle med mindre vi visualiserer det vi har å si.    Mangel på budskap er også et budskap.  Er virksomheten opptatt av bærekraft, må den vise det, for eksempel gjennom bærekraftige løsninger og materialer. En IT-bedrift kan i interiøret leke seg med begrepet nettverk.  Det samme kan næringsklynger gjøre. «Walk the talk», heter det på engelsk.

2) Bruk markedsføringskanalen

En god kundeopplevelse starter med at kunden føler seg sett og ivaretatt, og et langvarig kundeforhold bygger på tillit og lojalitet.  Lokalene er en underutnyttet markedsplass for bedriften. Her treffer den mennesker den ønsker å bygge relasjoner til – både kunder og ansatte. De fleste kontorbedrifter leverer immaterielle produkter og tjenester og bør se på lokalene som et sted der de selger tilhørighet, likeverdighet og åpenhet.

3) Digitalisering og teknologi: Skap motvekt

Hverdagen preges i økende grad av teknologi, og pandemien har gitt oss alle en leksjon i digitalisering som vi ikke kunne drømme om på forhånd. Teknologien er en nødvendighet og en betingelse for utvikling, men maskinene er i seg selv ikke trivselsfremkallende – spesielt ikke dersom resepsjonstjenesten er automatisert.  En av løsningene er å kompensere for bortfall av personlig preg gjennom et interiør som bringer det tilbake, for eksempel ved å fortelle historien om bedriften og menneskene bak den. Bygg tilhørighet til bedriften ved å formidle konteksten den står i.

4) Skap stolthet

Virksomheter flest mener at medarbeiderne er deres viktigste ressurs. De er opptatt av å tiltrekke seg og holde på de beste. Om arbeidstakere blir lenge eller slutter fort avhenger av mange faktorer. Stolthet over egen arbeidsplass er ikke tilstrekkelig, men når enkelte ansatte proklamerer at de ikke kunne tenke seg å vise frem arbeidsplassen sin fordi lokalene er utdaterte, er det et dårlig tegn.  I kampen om de riktige hodene er det viktig å tilby omgivelser som gir medarbeiderne følelsen av å være på et fremtidsrettet vinnerlag. Det er der vi alle ønsker å være.

Å skille seg ut behøver ikke å koste mye. Den som bruker interiøret til å vise hva bedriften står for, vil stille sterkt i en eventuell kontorversjon av «Hvem bor her?» Men mye viktigere enn det: Bedriften vil formidle et helhetlig budskap til kunder og medarbeidere. Det vil både virksomheten og medarbeiderne tjene på.