Norges største utleier av logistikkeiendom, Pareto Eiendomsfellesskap AS (PEF), har inngått en leieavtale med NDI Norge AS (NDI) for oppføring av et 23.000 kvadratmeter nytt dekklager på Vestby.

– Vi er stolte over å ha vunnet denne leieavtalen i konkurranse med en rekke andre eiendomsutviklere. Sammen med NDI har vi kommet frem til løsninger som ivaretar deres behov og som gjør bygget svært fleksibelt og attraktivt for langsiktig eierskap. Vi har signert en rekke nye leieavtaler på Vestby den siste tiden, og dette prosjektet bekrefter næringsparkens stadig økende attraktivitet, sier Jonathan Barfod, partner og investeringsdirektør i Pareto Alternative Investments AS.

Skal samlokalisere

Prosjektet innebærer en samlokalisering av NDI sine eksisterende lagerbygg på Østlandet til Vestby Næringspark Øst i Vestby kommune. Tomten som utvikles ligger vis-à-vis det nye sentrallageret til Optimera som PEF kjøpte tidligere i år. Partene har i tett samarbeid utviklet prosjektet for at bygget skal tilfredsstille kravene til et moderne og effektivt logistikkbygg.

– Vi er svært glade for at vi endelig har landet denne avtalen med Pareto. Vi har for lenge siden vokst ut av våre lokaler i Spydeberg. Samtidig benytter vi anledningen til å optimalisere vår logistikk på Østlandet ved å slå sammen avdelingene i Oslo og Noresund til ett stort sentrallager. Bygget blir skreddersydd etter vårt vareutvalg og logistikk, og vil romme alle varegrupper i NDI Norges sortiment i tråd med ambisjonen om å være den ledende leverandøren av dekk, felger og hjul i Norden, sier Torbjørn Skilbred Aune, Driftssjef NDI Norge AS.

– Vi har stor tro på vår posisjon i det norske markedet framover som en uavhengig leverandør med sterk leveringsevne. Sentrallageret er derfor dimensjonert for vekst i årene som kommer. Vår øvrige lagerstruktur vil bli oppretthold, avslutter han.

Veidekke Logistikkbygg er valgt som entreprenør og estimert ferdigstillelse for prosjektet er sommeren 2022.