St. Olavs plass 5 ble opprinnelig oppført på oppdrag for Oslo Helseråd og sto ferdig i 1969, men tidene forandrer seg og behovene endres. Nå skal dette kulturminnet totalrehabiliteres, og det skal skapes arbeidsplasser for fremtiden i det ikoniske bygget. Det er planlagt at eiendommen vil være klar til overtagelse i tredje kvartal 2022.

– Vi er svært fornøyde med å ha signert denne leiekontrakten med Entra, som vi også har hatt leieforhold hos tidligere og kjenner godt fra mange fronter. I tillegg er vi begge veldig opptatt av miljø og bærekraft. Det at et bygg blir brukt lenge er et godt eksempel på god klimapolitikk. At Entra har valgt å totalrenovere og bevare arven etter Viksjø, samtidig som de skaper et modernisert kontorområde, ga oss en unik mulighet. Personlig gleder jeg meg til å gå i den fantastiske trappen som er i dette bygget og jeg er overbevist om at dette bli en god arbeidsplass for oss i OPF, sier Åmund T. Lunde, administrerende direktør hos Oslo Pensjonsforsikring.

«Erling Viksjø»-bygget på Tullin har totalt ni etasjer med mulighet for om lag 1.000 arbeidsplasser. Ved rehabiliteringen vil det være stort fokus på å etablere fleksible løsninger og individuelle tilpasninger i tett dialog med våre leietakere. Leietakerne skal ha rom for å bygge bedriften og felleskapet, samtidig som lokalet kan bidra til å styrke kulturen, og identiteten til de ulike selskapene. Når avtalen med Oslo Pensjonsforsikring nå er undertegnet er utleiegraden for eiendommen oppe i 48 prosent.

Illustrasjon: 3D Estate

– Vi er utrolig glade for at Oslo Pensjonsforsikring har valgt å inngå denne leiekontrakten med oss. Vi er ganske sikre på at de vil finne seg godt til rette i dette fantastiske bygget midt i Oslo sentrum. Oslo Pensjonsforsikring og Entra har gjennom mange år hatt et langt og godt samarbeid gjennom felles eiendomsinvesteringer, og vi ser nå frem til å ønske dem velkommen som kunde i St. Olavs plass 5, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Fordums prakt springer frem

Byggets fasade er dekket med en naturbetong som Erling Viksjø fant opp. Denne skal nå renskes og gjøres fin, slik at bygget igjen fremstår som den arkitektoniske perlen det en gang var.

–  Vi har jobbet mye med prosjektet i St. Olavs plass 5, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på våre planer for dette markante kulturminnet, som også står på Byantikvarens gule liste. Det er gledelig å se at vi gjennom god dialog med byantikvaren lykkes med å utvikle attraktive kontor løsninger som fanger interesse fra en rekke virksomheter som ønsker seg hit, forteller Horn.
Tullin, som ligger sentralt midt i Oslo sentrum, gjennomgår i disse dager en stor revitalisering hvor det pågår utstrakt byggevirksomhet.  Mangfoldet i Oslo sentrum dyrkes samtidig som det bygges videre på lange historiske linjer. Revitaliseringen av Tullin vil gi nytt liv til et sentralt og viktig område i hovedstaden. Området som Entra nå utvikler og fornyer skal stå ferdig i løpet av 2022, og møter morgendagens behov for undervisningsbygg, kontorbygg og et levende byrom som inkluderer både spisesteder, butikker og kulturarenaer.

Illustrasjon: 3D Estate