Advokatfirmaet har nå inngått en tiårig leiekontrakt med Entra om 11.250 kvadratmeter.

– Det gjør noe med en organisasjon å flytte. Det gir en boost, og noe å se frem til. Det har blitt veldig godt mottatt internt, sier Camilla Kristiansen Lunne, partner og avdelingsleder for fast eiendom i Schjødt.

Leiekontrakten til Schjødt løper ut om 2 år, og Lunne forteller at det i den forbindelse var naturlig for firmaet å orientere seg om hvilke muligheter som fantes.

– Vi initierte en søkeprosess ledet av Anne Bruun-Olsen i Cushman and Wakefield Realkapital (CWR). CWR v/Bruun-Olsen bisto oss også da vi tegnet kontrakten vår med Storebrand for 10 år siden, og for oss var det helt naturlig å få hjelp fra dette teamet igjen, sier advokaten og påpeker at de mottok flere interessante tilbud, selv om de helt fra start ble fascinert av potensialet som lå i Tordenskioldsgate 12.

Illustrasjon: Goldbox

Tordenskiolds gate 12 har en av Oslos mest profilerte beliggenheter i front av sentrum, med fri sikt mot Oslofjorden og Oslo Rådhus som nærmeste nabo. Bygningen fra 1937 er kommunalt listeført i byantikvarens gule liste, som del av rådhusreguleringen, og ansees å ha stor kulturminneverdi. Bygget er utsmykket av kunstneren og kubist Aage Storstein, og særpreget i hans kunst var dynamikken i motsetningene mellom de klassiske og de moderne holdningene.

Vanskelig avgjørelse

– Det er viktig å understreke at vi trives godt her i Vika og bygget vi nå sitter i. For oss var det imidlertid viktig å velge et bygg vi kan vokse i den neste 10 års-perioden. Tordenskioldsgate 12 vil være fleksibelt og totalrenovert med miljøvennlige og fremtidsrettede tekniske installasjoner, forklarer Lunne, og understreker at dersom Schjødt skulle blitt værende i eksisterende bygg måtte de ha flyttet ut midlertidig i en oppgraderingsperiode.

– Det ville vært en belastning for organisasjonen. Nå flytter vi rett inn i et nyoppusset bygg med gjennomgående gode kvaliteter og unik beliggenhet, sier hun.

Illustrasjon: Goldbox

Eiendommen skal nå totalrehabiliteres og tilpasses advokatfirmaet med moderne kvaliteter og etablering av attraktive fellesfunksjoner. Deler av dagens fasade i atriumsrom og overflater og belysning vil oppgraderes, byggets verneverdige søyler i 2. etasje vil bli restaurert og lyssatt. Søylene vil være med på å danne et unikt uttrykk i Schjødts eksterne arealer.

Tverrfaglig kompetanse

– Å jobbe med kvalitetsbevisste leietakere stiller helt andre krav. Fra start har vi jobbet med å lage et tydelig konsept, utarbeidet av et tverrfaglig team bestående av Entras markeds- og prosjektavdeling, Grape Architects og Krohnark interiørarkitekter. Vi har arbeidet suksessivt med Schjødt for å forstå deres behov, ha en tydelig dialog og skape en trygghet for det vi skal levere, forklarer Trond Aslaksen, partner i Akershus Eiendom, og påpeker at de har levert illustrasjoner som var rettet mot Schjødt for å gi dem et godt bilde av hvordan prosjektet kunne bli.

Illustrasjon: Goldbox

Det nye Schjødtbygget vil etter totalrehabiliteringen fremstå som et moderne kontorbygg med en tydelig profil og klassiske høye kvaliteter.

–Schjødt får sitt eget hus, med sin tydelige identitet. Det blir et effektivt kontorbygg med høye kvaliteter, særlig på sosiale soner, møterom, kantine, atriet og der de besøkende oppholder seg – det er der wow-effekten legges. Resten av bygget får cellekontor i ganske lik størrelse, forklarer Aslaksen.

I eiendommens førsteetasje planlegges det attraktive serveringskonsepter og annen utadrettet virksomhet, som vil bidra til å skape et attraktivt og levende gatemiljø.

– Vi har inngått et samarbeid med Ferd Eiendom, som eier bygget ved siden av. For å lage et felles bygulv med restaurant, kafé og butikker. Dette skaper et helhetlig og bedre tilbud til leietakerne og brukerne av området, sier han.

Illustrasjon: Goldbox

En lærerik prosess

– Å selge inn et bygg som skal totalrenoveres kan være krevende. Det er avgjørende at kunden forstår hva de skal få, sier han og fremhever at særlig CBD er et utfordrende område, ettersom kundene her stiller generelt høye krav.

– Dette prosjektet har vært spennende for oss, vi har lært veldig mye, og det er gøy å få bekreftet at vi har det riktige teamet og kompetansen. Det har gått relativt fort, fra første tilbud ble sendt før sommeren. Da er det godt å ha Entra i ryggen, med sin profesjonalitet, sterke kundefokus, og evne til å skape trygghet for leveransen, sier han.

Illustrasjon: Goldbox

Skal sikre et fremtidsrettet kontor

– Vi er svært glade for at Schjødt valgte Tordenskiolds gate 12 som sitt nye hovedkontor. Det har vært en fin og ryddig prosess hvor vi sammen med Schjødt har funnet løsninger som sikrer dem et moderne fremtidsrettet kontor med fleksibilitet for videre vekst i tillegg til at fremtidige endringsbehov kan ivaretas, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

– Nå ser vi frem til å gå i gang med rehabiliteringsprosjektet, hvor vi skal skape et flott kontor for Schjødt og samtidig videreføre de unike bevaringsverdige kvalitetene bygget innehar. Vi gleder oss til fortsettelsen sammen med Schjødt og til å ønske de ansatte i advokatfirmaet velkommen til nye lokaler, fortsetter hun.

Illustrasjon: Goldbox