Selskapets avdeling på Berger flytter derfor inn i nytt bygg på Bulk Infrastructure sitt nye lager og logistikkområde, Bulk Park Lindeberg, langs E6 mellom Oslo og Gardermoen.

– Vi er et selskap i vekst, både når det gjelder volum og lønnsomhet, noe som gjør at vi trenger større og moderne verksteder for å betjene alle våre kundegrupper på en enda bedre måte. Vi ser derfor frem til å kunne flytte inn i helt nye lokaler på Lindeberg som i tillegg har en veldig sentral og god beliggenhet og derfor er lett tilgjengelig for våre kunder, sier Roger Langhelle, konsernsjef i Bulder Verksted.

– Dette var avgjørende for valget av Bulk Park Lindeberg, fortsetter han.

Bulk Park Lindeberg.

Selskapet betjener alle typer tunge og lette kjøretøy samt anleggsmaskiner.

– Vi er godt tilfredse med løsningen som Bulk skal levere til oss. Nå blir det spennende å jobbe videre med dette, fra første spadetak til ferdig bygg er i full drift, avslutter Langhelle.

Industriområde mellom Oslo og Gardermoen

Bulk Park Lindeberg er et av Bulk Infrastructure sine prestisjeprosjekter. Her har selskapet et område på cirka 250 mål som nå bygges ut for en rekke store bedrifter, i hovedsak innen industri og logistikk. De første selskapene som har flyttet inn til Bulks logistikkpark er: Alimenta, Hesselberg, Hydroscand og ETM Øst.

–  Bulk Park Lindeberg er i dag det mest optimale industriområdet mellom Oslo og Gardermoen, sier Dag Klem i Bulk Infrastructure, som forventer at leiekontrakter for hele Lindeberg området tegnes i løpet av 2021.

Bulk kjøpte tomteområdet i desember 2016 og har per oktober 2020 signert 6 leieavtaler med totalt cirka 40 000 kvadratmeter i leieareal.