Lokalene skal huse den nye Grensedivisjonen, som tilfører Moss og Verket i overkant av 100 nye arbeidsplasser. Tolletaten vil flytte inn våren 2021.

– Vi gleder oss over at Tolletaten har valgt å flytte Grensedivisjonen hit til Verket. Dette er nok en bekreftelse på områdets attraktivitet både for store og små virksomheter. Med Tolletaten på plass vil mellom 700 og 800 mennesker ha sin arbeidsplass på Verket sier Steinar Løvdal, utleiesjef i Höegh Eiendom.

Når Tolletaten flytter inn i M:6 er det konverterte industribygget fullt utleid. Bygget er en viktig del av områdets stolte industrihistorie. Nabobygget, Ankers Hus, er også fullt utleid når kontorfellesskapet Ö overlater sine nåværende lokaler til Tolletaten og flytter til Ankers Hus.

Tilfreds med nye lokaler

– Vi er utrolig glade for at M:6-bygget på Verket i Moss blir vårt nye hjem for Tolletatens Grensedivisjon. Disse kontorlokalene vil gi oss de absolutt beste arbeidsfasilitetene. Det blir et hovedkontor for divisjonen med et tydelig operativt preg. Det vil bli et godt sted å jobbe, med en sterk driv og energi, sier divisjonsdirektør for Grensedivisjonen i Tolletaten, Heidi Vildskog.

– Lokalene på Verket oppleves som moderne og luftige, samtidig som de oppfyller kravene som ble identifisert i arbeidet med vår kravspesifikasjon. De er godt tilpasset nye arbeidsplassløsninger som legger til rette for kompetansedeling på tvers i organisasjonen. Lokalene oppfattes som en attraktiv arbeidsplass som skiller seg ut fra et standard kontorbygg, sier faggruppeleder Eiendom, Bjørn Harald Kristiansen i Tolletaten.