Det er få som kjenner svingningene i oljepriser så godt på kroppen som de som bor i Stavanger og Sandnes. Etter mange år med oppturer, får både næringsliv og innbyggere svi når oljeoppturer erstattes av nedturer. Mens oljeselskapene kappes i å ta ned kostnadene, kastes bedrifter ut i konkurs og mennesker ut i arbeidsledighet.

Samtidig har Stavanger-regionen mye kapital og store oljeselskaper som bruker penger når de ansatte som må gå. Det gis sluttpakker, midler til omstilling og det er miljøer som har tjent store penger på oljen som investerer i nye selskaper som driver utenfor oljen.

Fra sort gull til grønn satsing

Etter at oljeprisen kollapset i 2014/2015, har tiden jobbet for grønne investeringer. Stadig flere internasjonale investorer har redusert oljeeksponeringen og penger søker etter grønne investeringer. Private Equity-selskapet Hitecvision, som har vært en storinvestor i olje og oljerelaterte selskaper i flere tiår, merket allerede i fjor høst stor endring blant investorene. Ifølge Dagens Næringsliv fikk han klar beskjed da han var på en rundtur blant investorene i 2019.

– Jeg har noen av verdens største investorer i Hitecvision. 60 prosent av kapitalen på 55 milliarder kommer fra USA. Mye kommer fra Midtøsten, Europa og Asia. Bare 15 prosent fra Norden. Den kapitalen har gitt meg beskjed. Jeg kan ikke bare satse på olje og gass lenger. Det er en ærlighet i dette. Vi får beskjed om at vi ikke har en sjanse om vi ikke gjør det, sa Ertvaag til avisen.

Han var overrasket over hvor raskt investorene tar grep.

– Det skjer så fort. Bare det siste halve året har ting endret seg mye. Vi er inne i en kritisk fase. Det høres av og til ut som om næringslivet ikke ønsker noen endring. Jeg kan fortelle deg at det ikke er tilfelle, fortsatte Ertvaag.

Bare ett år senere var Hitecvision klar for å tilby grønne investeringer i stor skala til sine investorer. I løpet av de neste 24 månedene skal Hitecvision investere rundt 30 milliarder kroner i fornybarsektoren. Pengene skal satses på investeringer i hele Europa innenfor segmenter som offshore vind, lagring og transport strøm, hydrogen og fangst og lagring av karbon

Kompetanse i Stavanger

Det er ikke bare private investorer som satser på grønne bedrifter. Statens nye bærekraftfond Nysnø, som ledes av Siri Kalvig, er etablert med hovedkontor i Stavanger. Det er til og med vedtektsfestet at selskapet skal ha sitt hovedkontor i Stavanger, noe som er med på å sikre oljebyen viktig kompetanse innenfor investeringer i grønne virksomheter.

Nysnø har mandat fra Stortinget til å investere i klimagassreduserende teknologi, og har investert i virksomheter som NorSun, ZEG Power, Greenbird, Otovo og eSmart Systems.

Et annet offentlig eid selskap som har vist veg når det gjelder grønne investeringer, er Lyse-konsernet. Lyse har vært involvert i flere nystartede selskaper som fokuserer på miljøsektoren, og denne høsten ble det kjent at Lyse, TDVeen, DSD og Stavanger kommunes vekstfond har gått inn et nytt tidlig-fase investeringsfond. Fondet er imidlertid ikke begrenset til miljøsektoren, det skal investere i et bredt spekter av helt ferske selskaper.

Gigantene

Equinor har vært den store motoren i norsk oljebransje i flere tiår. Men også oljegiganten har kastet seg på den grønne bølgen. Enkelte analytikere har uttalt seg kritisk til pengebruken, men de mange milliardene som er satset har gitt selskapet en posisjon i blant annet flytende havvind. «Vi tror at flytende havvind blir den neste store bølgen innen fornybar energi – og at vår offshoreerfaring fra Nordsjøen og andre steder i verden gir oss en unik posisjon til å lede an og videreutvikle flytende havvind», skriver Equinor på sine hjemmesider.

Selskapet står bak den såkalte Hywind-løsningen, som er en blanding av tilgjengelig teknologi og nye patenter som Equinor eier.

Også Kjell Inge Røkke går nå i gang med en grønn satsing. I forbindelse med sammenslåingen av Aker Solutions og Kværner, ble vindsatsingen skilt ut i et eget selskap som ble notert på børsen. Aker Offshore Wind skal posisjonere seg i markedet for havbasert vindkraft. Røkke skilte også ut og børsnoterte Aker Carbon Capture, som skal satse på karbonfangst. I tillegg vil Aker Solutions ha omfattende leveranser av tjenester til fornybare virksomheter som vindkraft.

Det har også kommet en rekke nye børsnoteringer av miljørelaterte selskaper de seneste månedene. De store selskapenes satsing på miljø vil trolig innebære flere arbeidsplasser til Stavanger-området i årene fremover.

Noe som gjør Stavanger-regionen til et attraktivt sted å plassere de grønne pengene, er god tilgang på kompetent arbeidskraft. Flere av ingeniørene som har jobbet i oljenæringen kan med relativt få grep gå inn i ulike grønne bransjer.