– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Brække Eiendom seg fra andre gårdeiere?  

– Vi ønsker å være best på kundeoppfølging. Enhver henvendelse fra leietakere skal besvares raskt. Vi har både forvaltning og driftstjenester «in-house» som gjør at vi kan respondere hurtig samt være meget fleksible overfor leietakere. Brække Eiendom har også en egne håndverkere som kan tilpasse og skreddersy lokaler etter leietakers ønske. I utleieprosesser er vi ofte villige til å strekke oss lenger enn mange andre for å bli enige om en avtale. Vi vet at dersom leietaker lykkes, lykkes også vi.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? 

– Tør å tenke alternativt. Må jeg ligge i sentrum eller kan jeg leve med lokaler som ligger lenger ut i bydelene. Prisen synker betraktelig så fort man kommer utenfor indre bykjerne.

Mange Oslobedrifter bør også se mot andre byer som f.eks. Drammen. Det er også viktig å tenke langsiktig. Hvor mye plass vil man trenge i fremtiden? Det kan lønne seg med litt for stor plass en periode da flyttekostnader fort overstiger besparelsen ved å velge små lokaler.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering? 

– En ting er å velge miljøvennlige løsninger når man bygger nytt eller bygger om. Det er like viktig, om ikke viktigere, at utleier drifter eksisterende anlegg mest mulig effektivt. Selv et nytt anlegg kan bli dyrt i drift om det ikke styres riktig.

– Hva er den største fallgruven for leietakere? 

– Å ikke sette seg inn i leiekontrakten før signering. Mange leietakere ser kun på pris og varighet og har alt for liten kjennskap til hva man forplikter seg til.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne? 

– Det er klart attraktive lokaler er en fordel når man skal ha tak i de beste folkene og kan være avgjørende for valg av arbeidsplass. Man tilbringer mye av livet på jobben og det er naturlig at man ønsker å ha det fint rundt seg.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette? 

– Her er det åpenbare svaret og dra frem miljøaspektet. Men i løpet av de siste månedene har nok hvordan man tenker på fremtidens kontor endret seg betraktelig. Ved planlegging av nye kontorer tror jeg smittevern blir et stort tema. Vi vil nok se et skifte der landskapene går over til cellekontor. Møterom, kantiner etc. tilrettelegges for å kunne være bedre rustet dersom vi får en gjentakelse av 2020 i fremtiden.

– Hvor i Drammens-området er markedet mest vibrerende for tiden? 

– Det er godt trykk i hele Drammen om dagen. Men opplever at det beveger seg litt ekstra på Åssiden og Kobbervikdalen. Spesielt innenfor kombieiendom-segmentet som vi jobber mye med.