WSP Norge har signert en ny leiekontrakt for 3.770 kvadratmeter på St. Olavs plass 5 på Tullin i Oslo sentrum. Leiekontrakten har en varighet på 10 år fra tredje kvartal 2022.

St. Olavs plass 5 ble kjøpt av Entra i 2019. Entra har siden jobbet med å utvikle eiendommen og går nå i gang med en totalrehabilitering av eiendommen som vil være ferdig i andre kvartal 2022. Mad arkitekter tegner ombyggingen for Entra.

– Første milepæl var på plass med åpningen av juridisk fakultet for Universitetet i Oslo, med sin unike fasade med håndmurt teglsten og flere tusen studenter som flyttet inn i januar. Dette er inngangsportalen til kvartalet, og med studentene på plass ligger alt til rette for et aktivt og pulserende byliv gjennom døgnet. Vårt kontorprosjekt i Universitetsgata 7-9 står ferdig om cirka ett år og blir et flott nybygg med høy arkitektonisk kvalitet. I tillegg har vi prosjektet Rebel i Universitetsgata 2 der vi ønsker å trekke virksomheter med et sterkt fokus på teknologi og innovasjon til dette området, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra, og fortsetter: – Etter at vi lanserte vårt prosjekt i St. Olavs plass 5, opplevde vi stor interesse for dette ikoniske Erling Viksjø- bygget i totalrenovert stand. WSP er første leietaker som har signert og vi ser frem til å ønske dem velkommen til St. Olavs plass i løpet av høsten 2022.

Entra er i gang med å utvikle en ny bydel på Tullin midt i Oslo sentrum, her skapes et levende kvartal som vil revitalisere og aktivisere området. Deres mål er å legge til rette for en mangfoldig bydel med variert arkitektur og en god blanding av nybygg og bevaring av eldre bygningsmasse.

Illustrasjon: 3D Estate

Beliggenhet var viktig

– Vi er svært fornøyde med å ha signert denne leiekontrakten med Entra, som i likhet med oss er innovative, fremtidsrettede og har et sterkt fokus på miljø og bærekraft. Å kunne flytte inn i et kulturminne som nå rehabiliteres, slik som Viksjø-bygget, er for oss prikken over i-en. Vi har sterke fagmiljøer innen kulturminner, verneverdige bygg og rehabilitering hos oss. Byggets kvalitet og beliggenhet, og Entras profil som utleier, gjør at dette passer svært godt med WSPs identitet og det vi som selskap og samfunnsutvikler står for, sier Mickey Johansson, administrerende direktør i WSP Norge.

WSP flytter inn i St. Olavs plass 5 i løpet av tredje kvartal 2022. Da samler WSP medarbeidere som i dag sitter spredt på tre ulike lokasjoner i Oslo i sitt nye hovedkontor. Å kunne tilby medarbeiderne et kontor sentralt i Oslo i nær tilknytning til hovedstadens kollektivnett har vært viktig for WSP, som har mange rådgivere og prosjektledere som ofte er mye på farten.

– WSP har i dag medarbeidere spredt på tre ulike lokasjoner i Oslo – vi har kontorer på Skøyen, på Ryen og i sentrum. Nå ønsker vi å samle alle våre medarbeidere under samme tak for å styrke samhandling, kultur og identitet, og for å kunne tilrettelegge enda bedre for et pulserende kompetansemiljø for medarbeidere og kunder, sier kommunikasjonssjef i WSP Norge, Ingvild Dahle Kvamstad.

Fremtidens arbeidsplass

WSP valgte St. Olavs plass 5 av flere årsaker.

– Byggets sentrale plassering nært kollektivknutepunkt og dets unike profil som rehabiliteringsprosjekt var viktige faktorer som spilte inn.  Men også på grunn av god fleksibilitet i arealene for framtidig vekst. Bygget har en trygg gårdeier som er framtidsrettet og som har en miljøprofil som sammenfaller godt med WSP sitt fokus på miljø og bærekraft, sier hun.

WSP setter særlig pris på at dette er et Viksjø-bygg, og at det er verneverdig. Da de har sterke fagmiljøer innen kulturminner og verneverdige bygg som en del av sine tjenestetilbud.

– Siden bygget skal totalrenoveres, får vi kontorlokaler som vi selv får være med å påvirke, og det gir oss mulighet til å skape fremtidens arbeidsplass. Det er også svært gode lysforhold inne i bygget på grunn av byggets trekant-form. Vi liker også byggets beliggenhet svært godt. Det ligger sentralt i Oslo, nær Nationaltheatret kollektivknutepunkt samt en rekke andre kollektivmuligheter, og gjør at medarbeidere og kunder på en enkel og miljøvennlig måte kan reise til og fra. Til sist liker vi spesielt godt at bygget skal miljøsertifiseres og at løsningene som velges skal ha miljøprofil, påpeker Kvamstad.

Illustrasjon: 3D Estate

Fornøyd med prosessen

Cushman & Wakefield har vært rådgiver for WSP i prosessen.

– Prosessen har vært god, helt fra vi startet søket sammen med megler og til prosessen ble landet. Vi fikk inn flere gode alternativer fra flere solide aktører i Oslo-området i søkeprosessen, og landet til slutt på St. Olavs plass 5 på Tullin som Entra utvikler. Vi opplever Entra som en profesjonell, fremoverlent og løsningsorientert aktør. Vi er svært fornøyd, avslutter hun.