Næringsmegler Sverre B. Lund i Malling & Co Drammen forteller til NæringsEiendom at det er blitt annonsert flere store kontorprosjekter i markedet de seneste halvåret. Han trekker frem Union Eiendomsutviklings prosjekt Portalen, Holtefjell Eiendoms T-2 og Vestaksen Eiendoms Hansteinsgate 13.

– Et fellestrekk er at alle ligger på Strømsøsiden med nærhet til kollektivknutepunkt. Disse utgjør et betydelig tilskudd av antall kvadratmeter på tilbudssiden i kontorsegmentet. Vi opplever dog at gode kontorprosjekter er meget løsbare i Drammensmarkedet. I den forbindelse ser vi at nye og gode kontorprosjekter er attraktive i konkurransen mot de eksisterende og ofte mer urasjonelle alternativene, sier Lund.

Det ligger dermed an til et skarpere skille mellom de beste objektene (nye lokaler med sentral beliggenhet) og de mindre sentrale og eldre lokalene.

Økte leiepriser

Malling-megleren forteller om et marked med stigende leiepriser.

– Vi opplever at prisene har steget betraktelig for topp moderne kontorlokaler med god beliggenhet de seneste årene. I den forbindelse er det nå vanlig å betale fra ca. 2300 kroner per kvadratmeter til 2700 kroner per kvadratmeter, sier Lund.

Han presiserer at det intervallet er avhengig av arealeffektivitet, standard og intern plassering i de bedre kontorprosjektene med nærhet til kollektive knutepunkt.

Gammelt areal

Tall fra Malling & Co sitt analyseteam viser at hele 72 prosent av kontorarealet i Drammen ble ferdigstilt før 1980. Lund forteller at de ser en tendens mot at eldre bygg ligger lenger ute i markedet før de får leietakere.

– Er det nok lokaler med høy kvalitet i Drammen?

– Vi ser at leietakerne stadig stiller høyere krav til kvaliteter ved utleieobjektene. På denne måten er det meget positivt at vi får et tilskudd av kontorarealer som faktisk blir etterspurt i markedet. Det er derfor viktig med en politisk vilje til å fortsette den positive utviklingen, samt legge til rette for transformasjon av eldre og utdaterte objekter til bolig eller andre samfunnsnyttige formål, fortsetter Malling-megleren.

Offentlige aktører og rådgivere

– Hva slags type leietakere er det som bosetter seg i Drammen og hvilke områder av byen etablerer de ulike bransjene seg?

– Vi har flere caser der offentlige aktører som for eksempel Fylkesmannen i Oslo & Viken, samt ulike underavdelinger av Statens Vegvesen har etablert større kontorer i Drammen den siste tiden. I tillegg er det typisk flere rådgivningsaktører innenfor for eksempel revisjon, regnskap og ulike bygg-tekniske fagmiljøer som vokser relativt sterkt i Drammen. Det er spesielt på Strømsø-siden, og særlig nær jernbanestasjonen vi opplever den største utviklingen samt ønske om etablering blant denne type kontorbrukere, sier Lund.