NæringsEiendom har snakket med Silje Håland. Hun er 23 år og tar en Master i Forretningsjus og Økonomi ved Handelshøyskolen BI. Hun jobber også deltid som eiendomsforvalter hos Merkantilbygg AS.
 

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor?

– Jeg har i en god del år vært interessert i eiendom og har tidligere jobbet deltid som medhjelper for både brukt- og nybolig, og nå med forvaltning og utleie. Jeg ønsker i årene fremover å fortsette i eiendomsbransjen. Min drømmearbeidsgiver vil være en som legger til rette for kompetanseutvikling, er nytenkende, samt opptatt av å jobbe på en bærekraftig måte. Det mest optimale for meg vil nok å være å jobbe i en bedrift med tverrfaglig kompetanse som driver med flere prosjekter innenfor eiendom, slik at man har muligheten til å lære om flere aspekter ved bransjen.

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen?

– På arbeidsplassen ønsker jeg først og fremst et godt arbeidsmiljø hvor kollegaer er et team og ikke harde konkurrenter. Jeg tror på at noe konkurranse er sunt, men heller på en måte hvor du kan utfordre hverandre og skape gode debatter. For meg er det betydningsfullt at vi gjør hverandre gode, at det er rom for å feile, men også et miljø der folk er flinke til å lære av hverandre. Jeg ønsker en arbeidsplass med dyktige ledere som er opptatt av å utvikle de ansatte og som ser på deg som en kollega og ikke kun en ansatt. Arbeidsplassen bør være et sted man føler er trygt, hvor man blir utfordret og hvor arbeidsoppgavene er varierte.

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg?

– For meg vil den optimale arbeidsformen være noe varierende. Hvor jeg til tider jobber i team eller med ulike prosjekter, men at jeg hovedsakelig driver med selvstendig arbeid. Blant annet er den nye trenden med «coworking» utrolig spennende, og er absolutt noe jeg ser for meg kan være en del av en mer normal arbeidsform i fremtiden. Å ikke alltid måtte være på et sted til fast tid hver dag er noe som virker appellerende for meg, til tross for at jeg ikke har prøvd det ut selv. Jeg er også veldig opptatt av å kunne jobbe sammen med kollegaer og å føle at arbeidsplassen er et godt og sosialt sted, så her vil jeg si en blanding av variasjon, fleksibilitet og stabilitet vil være den mest optimale arbeidsformen for meg.

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år?

– I 2040 vil jeg anta at arbeidslivet er mer fleksibelt. Trenden tilsier at det vil bli mer normalt å gå bort i fra fast arbeidstid og arbeidssted. Blant annet kan korona-situasjonen vise til at flere bedrifter ønsker faste hjemmekontor-dager. Jeg tror mange vil ha en fordel av en mer fleksibel arbeidshverdag, som vil bidra til både bedre resultater på jobb og mer effektive og fornøyde ansatte. Om 20 år tror jeg at mange yrker er forsvunnet og byttet ut på grunn av teknologi, digitalisering eller automatisering. Arbeidslivet vil nok være mer preget av globalisering, samtidig som utdanningsnivået stadig blir høyere. Jeg tror etterutdanning vil være viktigere enn noen gang for å kunne være attraktiv i arbeidsmarkedet, da digitalisering og globalisering stadig fører til endringer i arbeidsmarkedene. Samfunnet vil nok stille strengere krav til miljøledelse og samfunnsansvar for bedrifter i fremtiden.