Koronaviruset har resultert i mange endringer på arbeidsplassen. Erlend Skalleberg i Indunor AS ser nå en klar trend i markedet, der mange ønsker å isolere ansatte mot potensiell smitte. Enten ved hjelp av skjermvegger mellom kontorpultene eller innglassering.

– Det er flere som benytter skjermvegger for å redusere risikoen for smitte mellom ansatte som sitter tett i åpne kontorlandskap. Det er også stort fokus på innglassering av resepsjonsdisker eller andre arbeidsplasser, der det er mye nærkontakt mellom ansatte og kunder. På denne måten unngår vi nærkontakt og smitterisikoen reduseres, sier han.

Flere går tilbake til cellekontor

Skalleberg mener dette er enkle og effektive grep bedriften kan iverksette for å beskytte sine ansatte, for få en tryggere arbeidsplass og gi de muligheten til å komme tilbake på jobb.

– Skjermvegger har en effekt, men vi ser nå at flere ønsker å gå tilbake til cellekontor. Ettersom disse har mindre sannsynlighet for smitte. Her vil man også kunne ha et operativt kontor samt at smitten og sykefraværet går betraktelig ned for selskapet, sier han og fremhever at kontorbransjen de siste årene har vært preget av mange åpne landskap.

Invester i møte- og videorom

Videre trekker han frem at økt smitte gir økt sykefravær og at det er en risiko for at bedriften kan bli uten kompetansen i huset.

– Lokaler er ikke egnet for at alle kan være i dem under covid-19, men dette kan være vel så viktig under influensa og andre pandemier som kan komme i fremtiden. Vi har også sett en stor utvikling i å bygge gode møte- og videorom, der selskaper investerer i å legge litt ekstra i glassvegger og dører som er lydisolert, samt akustikkprodukter inne i rommet som demper gjenklang, forklarer han og fortsetter: – Dette gir fullverdige videomøter, som kan redusere reising betraktelig. Dette sparer miljøet, men ikke minst reduserer risikoen for smitte. Dette gir også store besparelser for selskapet.

Kan effektivisere arbeidet

Skalleberg trekker frem enda et argument. At mindre reising kan føre til økt effektivisering på arbeidsplassen.

– Å kutte i reiseaktiviteten bidrar til lavere kostnader for selskapet, samt mer tid inne på hovedkontoret. Dette er med på å effektivisere arbeidet og få mer ut av hver ansatt, understreker han.

Indunor ser også mer bruk av stillerom. Der rommene bygges med lydglass og akustikkløsninger som på videorommene, men forskjellen er at de ansatte benytter sine egne bærbare PC-er.

Gjør endringer hjemme

– Etter at covid-19 for alvor kom i mars 2020, ble hverdagen for mange av hjemmekontor. Da opplevde en rekke ansatte at de ikke hadde de samme fasiliteter hjemme som på jobben – møterom for videomøter, god arbeidsro og akustikkvennlige rom. Dette skapte nye utfordringer. Men det er også mulig å bygge opp hjemmekontorfasiliteter som kan skape gode arbeidsforhold i hjemmet. Vi ser nå en stor etterspørsel etter glassvegger og akustikkløsninger også til privat bruk, avslutter han.