– Utviklingen mot et mer levende byområde fortsetter. Nye bolig- og kontorprosjekter har på få år trukket flere tusen nye mennesker hit. Enda flere er på vei inn i bygg som ferdigstilles i år, og en rekke nye prosjekter er under planlegging eller regulering, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Nå melder eiendomsaktørene i samarbeidet om nye og utvidede leieavtaler for totalt cirka 13.650 kvadratmeter de siste månedene.

Bryn Eiendom har inngått utvidede og nye leieavtaler på totalt cirka 3.500 kvadratmeter i sine eiendommer på Bryn. Mestergruppen utvider i Nils Hansens vei 8, Arjo er ny leietaker i både 8 og 10, mens Oslo Håndverksdestilleri utvider i Nils Hansens vei 14. I Østensjøveien 14 har RetailX og AddSecure flyttet inn på tilsammen 1.375 kvadratmeter nyoppussede lokaler, mens Wulff Supplies AS har forlenget sin leieavtale i Østensjøveien 36.

Maya Eiendom har leid ut 1.234 kvadratmeter i Østensjøveien 19, og forlenget tre leieavtaler på totalt 1.989 kvadratmeter i Brynsveien 18. Samtidig er det inngått 3 leieavtaler på tilsammen 1.700 kvadratmeter i eiendommene SAJA forvalter ved Brynseng kollektivknutepunkt.

Gasmann Eiendom har signert leieavtaler på til sammen 2.584 kvadratmeter kontorarealer i sine eiendommer på Helsfyr. I Innspurten 1 leier Braathe Gruppen 829 kvadratmeter i 5 år, mens AJL AS og Eterni Norge AS leier henholdsvis 411 og 467 kvadratmeter i 10 år. I naboeiendommen, Fredrik Selmers vei 3, har Buffdir utvidet sitt leieforhold med 877 kvadratmeter for 9 år.

Jotne Eiendom har fått Undervisningsbygg og Kicks som leietakere på til sammen 1.632 kvadratmeter i Grenseveien 107.