– Visjonen er at bygget skal fremstå med moderne og gode arbeidsplasser samtidig som vi tar vare på bygningens unike karakter. Vi ser frem til å få mer tidsmessige og attraktive lokaler som kan bidra til å utvikle Oslo Havn for fremtiden. Fleksible og miljøvennlige løsninger velges for å skape et godt arbeidsmiljø og et bygg som folk skal trives i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen som også ser frem til å få datterselskapet HAV Eiendom i samme bygg.

Kontorbygget på cirka 4.000 kvadratmeter vil få plass til rundt 160 arbeidsplasser over fire etasjer. Bygget med en attraktiv beliggenhet helt på kaikant på Vippetangen huser i dag Oslo Havns hovedkontor og nesten halvparten av de vel 100 ansatte.

Prosjektet har høye arkitektoniske og miljøfaglige ambisjoner. Arkitektonisk vil byggets uttrykk forsøkes tilbakeført i retning til slik det opprinnelig så ut, samtidig som en oppgraderer enkeltelementer til moderne og energieffektive løsninger.

På miljøsiden har prosjektet mål om å oppnå en høy klassifisering etter BREEAM NOR standarden. Prosjektet vil også vurdere en mulig klassifisering etter den nye WELL Building Standard, en sertifisering for helsefremmende bygg som er relativt nytt i Norge.

Et verneverdig bygg

– Vi vil ta vare på og spille på byggets historiske karakter, samtidig som vi utvikler moderne lokaler som skal sikre god samhandling og moderne løsninger, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.

Bygget ligger i et historisk bygningsmiljø på Vippetangen, med Fiskehallen og den gamle kornsiloen i umiddelbar nærhet. Rehabiliteringen av bygget skal både bidra til utviklingen av området og samtidig ivareta den maritime kulturhistorien. Det blir en omfattende ombygging av det verneverdige bygget fra 1915 som tidligere var et havnelager, blant annet for oversjøisk passasjertrafikk. I 1987 ble det daværende havneskuret ombygd til kontorer for det som den gang het Oslo Havnevesen. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med byantikvaren.

I byggets første etasje planlegges kantineløsning i kombinasjon med kafékonsept for publikum. Denne plasseres mot Gastenparken med mulighet for uteservering. I denne etasjen vil det også tilrettelegges for et mindre informasjonssenter knyttet til havnevirksomheten og Oslo havns historie.

Skal ivareta kulturhistorien til bygget

Varden Entreprenør AS er valgt som entreprenør. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, hvor byggherre og entreprenør i felleskap utvikler hensiktsmessige løsninger basert på mulighetsstudie i regi av byggherren. Kristine Jarmund arkitekter og Iark er rådgivere.

Varden Entreprenør skal aktivt bidra i tett samspill med Oslo Havn for å realisere prosjektet og dets målsetninger med å levere et attraktivt, effektivt og moderne kontorbygg og samtidig ivareta kulturhistorien for bygget.

– Varden Entreprenør takker for tilliten og vi gleder oss veldig til å videreutvikle prosjektet Skur 38 i tett samspill med Oslo Havn, sier prosjektleder Tommy Simenstad. Dette er et fremtidsrettet rehabiliteringsprosjekt med høye miljøambisjoner og krav til å levere moderne kontorlokaler, utformet for å fremme samhandling og bidra til et godt arbeidsmiljø for Oslo Havn og andre brukere av bygget.