2020park er første aktør i Norge og blant de fem første i verden som har fått sertifisering på dette nivået. Poengscoren på 93,2 er den høyeste BREEAM Community-scoren i verden med god margin.

– Forusparken kan bli verdens mest bærekraftige bolig- og jobbområde og vi er utrolig stolte av å sette Forus på det internasjonale bærekraftkartet. Nå kan vi overlevere Forusparken til neste generasjon og vite at vi har gjort det beste for å ta hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi, sier Monica Runestad, adm. direktør i 2020park.

BREEAM er verdens mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger. BREEAM Community betyr helhetlig utvikling av et område med minst mulig miljøpåvirkning og positiv innvirkning på det sosiale for innbyggerne og økonomisk utvikling av området.

– Det koster å investere i bærekraft og å løfte blikket fra eiendomsutvikling til samfunnsutvikling, men vi tror det er avgjørende for å tiltrekke fremtidens virksomheter og beboere, sier Runestad.

Et enklere hverdagsliv

BREEAM Community Outstanding-sertifiseringen gjelder detaljplanen for Forusparken, et delfelt av 2020parks masterplan på totalt 127 dekar. Forusparken er regulert for 100 000 m2 BRA fordelt på bolig, kontor og næring, herunder tjenesteyting og handel. Tidspunkt for byggestart er ikke vedtatt, men det skal vurderes over sommeren.

BREEAM Community gir poeng til utbyggers planer innen områder som transport, vannforbruk, avfall, energi, forurensning og innovasjon. Poengene blir satt sammen til én sum på en skala fra Pass, Good, Very Good, Excellent til Outstanding.

– Målet er at de som skal jobbe og bo i Forusparken skal få et enklere hverdagsliv. Sertifiseringen går ikke bare på tekniske og høytsvevende visjoner, men også på enkeltmenneskets trivsel. I BREEAM er det eksempelvis faktorer som grønne uteområder og lyssetting og lignende, forklarer Monica Runestad.

10-minutters-byen

2020park ligger ved Gausel stasjon og den kommende bussveien vil gå rett utenfor. Noen av de bærende prinsippene i planene for Forusparken er at buss, sykkel og gange skal erstatte bilbruk og restauranter skal erstatte kantiner. I tillegg er det betydelig fokus på miljø og trivsel.

–  Vi utvikler i et samfunnsperspektiv og basert på tankegangen om 10-minutters-byen. Det vil si at man skal kunne bo, leve og jobbe innenfor et område med bare 10-minutters gange for å redusere bilbruken, sier Monica Runestad. Hun

2020park var første lokale utbygger som valgte BREEAM som styringsverktøy for bærekraftig utbygging med gjennomgående miljøfokus i alle faser; prosjektering, bygging, drift og etterbruk.